Vîrsiyoneke diristir ji “Hespê reş”

[Li Zaxo hatiye bihîstin û nivîsandin- Socin û Prym]

Tîpguhastin: Cankurd

1 Hey ji roja eyyînê

Mihemmed deng hiltînê

Heç kesî hespî bînê

Bicildu ji min bistînê

5 Go ji dîwanê Eshaba

Ji qencan û xeraba

Kes neda cuwabe

Ji xeynî Emer ê Ibin Xetab e

Kuştin li day û baba

Ne xêr e û sewabe

10 Emerê gulgeş e

Rabû ji seharê

Çû bû gelyeg (geliyek) teng e

Wî kir zikrê bi deng e

Ji bo wî ê Fireng e

15 Emer da bi deştê da

Çol û çolistana

Li berî û beristana

Çû bû gelyek ê kûr e

20 Wî ki zikrê hûr e

Ji bo wî ê xefûr e

Emerê gulgeş e

Rabû ji seharê

Hespê da tîmarê

Des (dest) avêt Zilfîqarê (*)

25 Emer suwar bûye

Çû bî (Çû bû) gelyek pehn e (Pan e)

Wî kir zikrê giran e

Ji bo wî ê mewlan e

30 Emerê gulgeş e

Rabû ji seharê

Emer da bi deştê da

Li çolê û çolistana

Li berî û berîstana

Li Qeşe (Keşe) bû mêvan e

35 Go: Mêvano, xwe reş e (Ser seran)

De kerem ke li pêş e

Ji te dikin feteş e

Wez hatim (bi) har û mar kim

40 Şoleke bi sitar kim

Hespê reş kirya kim

Diravê sipî bazar kim

Li Medînê diyar kim

Qeşe ko wezîr e

Lindeho birayê mîr e

45 O Qeşewo lindehone

Sivik in rabûn weku Gon e  (1)

Aliyê mîr da çûne

God (Got) mîro, êg hed bi har û mar kit

50 Da şoleka pistar (Bi sitar) kit

Hespê reş kiryar kit

Diravê sipî bazar kit

Li Medînê diyar kit

Mihemmed lê suwar kit.

55 Mîr god (got): We ew kî ji min mestir e

De’wa li hespê min e

Go: Bi lezkin bilezînin

Gûzana biçerxînin

Zola jê biqetînin

60 Qeşe got: Mîro, we nîne û nabit

Go: Qeşe te çewa divête?

Go: Qesûd û tirxanin

Hindê me ne hinde ji wan in

Qeşe û lindehon e

Sîfkin (Sivikin)  weku Gone (wekî Cinn)

65 Gotê: Mîro, hespê tey batir e (Betran e)

Bi rojê dikujît çil mehter e

Nexasme biyanî bibînit

Serî lê dihejînit

Ganî (Gana) jê diqusînit

70 Go: Mîro, bila hespê te bibit qesîlê

Jê veket tewîle (Tewlê)

Lê bikit zînê zêr e

Du cara bihejînit

Du cara pitezînit (Bitezînit)

 

75 Bila biculdî ji te bistînin

Qeşe di lendehone

Sîfkin (sivik in) weku Gon e

Bi aliyê Emer (ve) çûne.

80 Go: Qeşe, mîr ku got e?

Go: Hespê reş wê firote

Biha pê negote.

Go: Bila hespê reş bibit qesîlê

Jê veket tewîlê (tewlê)

 

85 Lê bikit zînê zêre

Du cara (bi)bezînit

Bila sê car bitezînit

Bila paşê harve ji min bistînit.

Ew Emerê Gulgeşe

90 Rabû ji seharê

Emer çû kolanê

Go: ya hespê li e’qdexanê

Go: Hespê li kelhêwo

Mi divêt çi bo min nebêyo

Ez te dbim (dibim) bo hebîbê Xwedêyo

95 Go: ew hespê betare (betran e)

Bi rojê dikuştin çil mehtere

Il (Li) ber Emer bû kere

Emerê Gulgeş e

Hespê reş kêşa ji e’qdaexanê

100 Bir serê meydanê

Emer bir qesîlê

Jê vekir tewîlê

Lê kir zînê zêr e

Xwe avêt li sere.

105 Careg (carek)(wî) bezande

Ducar wê (wî) tewzande

Harve ji xudanî stande.

Go: Gawira heyfek xwaste

Ecêb sto neşikande

110 Emer da bi deştê da

Qeşe da bi şûnê da.

Li gawira bû hewar e

Ji burca hatin xware

Heç- weku seyê di har e.

115 Emer şer bi şîr (şûr) kir

Qeşe şer bêtir kir

Emer şer bi şar kir

Qeşe şer bi tebar kir

Meydanê ji xwînê t‘er kir

120 Emer da bi deştê da

Qeşe da bi şûnê da

Gawira qeşe girt û şîreg (şûrek) lêda

Kuşt û avêt çalê da

125 Emer da bi deştê da

Il (Li) çol û çolistana

Her berî û beristana

God (got) dêreg (dêrek) kete di rê da

Ew dêra Şileymon e

Sitare li dêrê nîne.

130 Emer li ber qublê helwesta

Dua‘ ji Xwedê xwaste

Qulqule neşikeste (2)

Dergehê li dêrê vebûne

 

135 Emer da bi dêrê da

Hesp girêda ji dêrê wê da

Çil ruban (ruhban) wê tê da

Serê her çila jêkir

140 Pencera dêrê kir (3)

Deriyê dêrê pê asê kir

Hey hatin hey hatin

Kafirê di gawira hatin

Li dor dêrê werhatin

145 Ew dêra Şileymon e

Sitare li dêrê nîne.

Emer zend û bazin hilmiştin

Emer sê-sed jê kuştin

Hin dî Emer kuştin

Sê-sed hindî hespî kuştin

150 Hey hatin hey hatin

Kafirê di gawira hatin

Li dor dêrê werhatin

Dêra Şileymon e

Sitare li dêrê nîne

155 Kafirê mezin hatiye

Dua‘ ji Xwedê xwastiye

Destê xwe li dêrê têwerandiye

Dêrê ji erdê hilaniye

160 Kafir êdî ji wê ve hatiye

Ewî got dua‘ ji Xwedê xwastiye

Kafir êdî go: “Ne bi quweta Xwedê

Bi quweta diya min, ez dê dêrê hilînim” (4)

Dêr il (Li) cîh da rûniştiye

Kafirê çarexê dêrê girtiye

Emer li dêrê da hişyar bûye

 

165 Go: Da biçîn Medînê

Em dê kula reş bixînê (5)

Em dê paş vegerînê

170 Emerê gulgeş e

Rabû ji seharê

Go: Ya çûçka ji hêlînê

Şte (ji te) dikim hîviya rabe ji bangînê

Çengê xwe sor bike ji xwînê

Ciwabê bibe Mekke û Medînê

Pêxember hewarekî ji me ra bînê

175 Tu bêjî pêxember hatin hewe kafirê melû’ne

Go rabîn (rabûn) lawê ser bana

Bezîn cebilxana

Cebilxane aniye

Hemî lêg (Li êk) belav kiriye

180 Li ser hespa deynandiye

Rabûn lawên ser bana

Bezîn cebilxana

Kirin ber xwe hespane

185 Li ber xwe hespe kirin

Tox û ala birin

Tox û ala zer e

Ji Mekayê hatin dere

Pêj miqabilî pêxembere.

190 Go tox û ala Şîn e

Ji meydanê derketîne

Eshab ceme bûne

Il (Li) xana Emer çûne.

Eshabî di hindik in

Şêrêt wan ne li nik in

195 Ew herdu şêr kîne?

Êg (êk) Emer û êg (êk) Elî ne

Meydanê kirî xwîn e

Eshabî di hindik in

Şêrêt wan ne li nik in

200 Ew herdu şêr kîne?

Yeg (êk) Emer û (êk) yeg Elî ne

Eshabî hatîne

Nêzîkî dêrê bûne

205 Kafirî ceme bûne

Eshaba berê xwe lê dayîne

Emer ji dêrê derketiye

Pêj miqabilî kafira ketiye

Eshabiya Emer dîtiye

210 Bêraq hilaniye

Êsker hilkişiye

Çarexê kafira girtiye

Heçî ê kuştiye

Yê dî wî girtiye

215 Ew yek serê wî birriye

Elî ji nû hatiye

Zilfîqar kişandiye

Il (Li) nav kafiran ketiye

Kafir qut kiriye.

220 Elî sûnd xwariye

Ji ser pişta Dundilê peya nebûye

Heta rikêb xwînê negirtiye

Mihemmed bihîstiye

Xwîn ji erdê firiye

225 Rikebî (6) li Dundilê girtiye

Ji nû sûndê wî betal bûye

Ji ser pişta Dundilê peya bûye.

————————————————————————————–

(*) Zulfîqar navê şûrê Îmam Elî ye, ne yê Umer Bin Xettab e

(1)    wekî ên Gonê: Cinn

(2)    Qulqule: Qul huwellaho Ehed

(3)    Kirin pencera dêrê

(4)    Ev pevek nehatiye stran, lê hatiye gotin

(5)    Kula reş nexweşiya Xerçengê ye

(6)    Divê li ciyê „Rikêb“ di vir de „Xwîn“ hatiba nivîsandin.

إسقاط نظام الأسد مسؤولية حضارية

جان كورد، ‏الخميس‏، 05‏ أيار‏، 2011

بلغ عدد شهداء سوريا الذين سقطوا من المدنيين العزّل على أيدي القناصة والشبيحة والأجهزة القمعية للنظام الأسدي وقوات الأمن الداخلي والجيش السوري ما يزيد عن ال500 إنسان، من بينهم عدد من الأطفال، وحسب ما تنشره منظمات حقوق الإنسان السورية، رغم التعتيم الإعلامي المنظّم والمفروض على أحداث البلاد من قبل النظام، ورغم إلغاء قانون الطوارىء السيء الصيت رسمياً، فإن عدد المعتقلين السوريين بسبب الاحتجاجات والتظاهرات قد فاق ال8000 إنسان

ولقد وصف بعض السياسيين على الصعيد العالمي ما يقوم به النظام ضد شعبه في سوريا بأنه “إرهاب وحشي” لابد من محاسبة مرتكبيه قضائياً أمام المحاكم الدولية المختصة. وأشنع ما جرى ويجري في سوريا هو قيام النظام بحصار مدن سورية، كما كان الغزاة يفعلون في القرون الغابرة، فتستسلم بعد طول مجاعة وانتشار أوبئة، ثم يقضى على الرجال وتسلب الأموال وتحرق البيوت وتنهتك الأعراض ويستعبد الأطفال

فهل هناك جريمة ارتكبها نظام المعتوه معمّر القذافي في ليبيا ولم يرتكبها نظام الأسد في سوريا بعد؟ وإلى أين يسير هذا الهرج السياسي السيء عن “الإصلاحات قريباً على شاشة قناة السورية!”، المصحوب بسفك دماء الأبرياء والذي يدمّر أسس الحياة المشتركة للمكونات الاجتماعية السورية إن بقي الحال على هذا المنوال…؟

اعتبار النظام نفسه هو الدولة أو الوطن أو سوريا، حسب ما نسمعه من رأس النظام وأتباعه من بعثيين وعملاء ومرتزقة في مختلف المجالات، وحتى من بعض من يزعمون أنهم مستقلّون ومحايدون، يذكّرنا بخطب الفوهرر الألماني أدولف هتلر الذي كان يعتبر حزبه النازي تاريخاً وحضارة وثقافة لامثيل لها في العالم، والقضاء عليه أو على حزبه أو نظامه الاجرامي قضاءً على ألمانيا وشعبها…بفارق أن هتلر لم يكن يضحك بهذه “الولدنة” التي لدى الأسد أثناء خطبه

ليس النظام السياسي المنتخب من قبل الشعب أو المفروض بالقوّة، اياً كان، سوى مرحلة من مراحل وتأريخ أمة من الأمم، ولقد انتهى عهد أخطر امبراطور في تاريخ الامبراطورية الرومانية، وأعني يوليوس سيزر، ومثله عهد جنكيز خان وتيمورلنك وآتيلا، كما انتهى عهد الشاه الايراني محمد رضا القاجاري وعهد تشاوتشيسكو الروماني، وعهد صدام حسين التكريتي الذي كان أشد قوّة وإرهاباً من نظام الأسد… فالنظم ليست بديلة عن الشعب أو الدولة أو الوطن، ونظام الأسد الذي يهتز من أسسه وصار قوب قوسين أو أدنى من السقوط، ليس استثناءً في هذا المجال… وهاهو الشعب السوري يمزّق صوره ويركل تماثيل أبيه في الشوارع، ولو كانت لدى هذا النظام ذرّة من احترام لرأسه أو لمعبوده السابق لاستقال بعد رؤية هذه المشاهد المثيرة. وهل يعلم الأسديون أن رئيس البرلمان الألماني الأسبق ينينغ، المثقف الكبير والسياسي العريق، قد استقال بسبب جملة واحدة وردت في خطاب له، اعتبرها ناقدوه “ليست في مكانها” بصدد موقف التجار اليهود من حزب أدولف هتلر وصعوده إلى قيادة ألمانيا…؟

حكاية النظام عن بؤر سلفية ومجموعات إرهابية لاتقبل التصديق، وقد فشل في تسويقها داخلياً وعالمياً، وحتى الآن لم يقتل النظام أحداً من هؤلاء “المجرمين والمجرمات والمندسين والمندسات” في صفوف الثورة السورية، وانما يقدم بعض الشباب على شاشات إعلامه الرخيص وكأنهم “إرهابيون في ضيافة!”، في حين أن الصور التي نشرها الثوار بأنفسهم تظهر كيف تطلق القذائف المخصصة للمدرعات على الشباب المتظاهر، فتتبعثر الأشلاء وتتمزّق الرؤوس وتتشوّه الوجوه… ومناظر القمع الذي تمارسه الأجهزة القمعية بحق المواطنين في الساحات وهم ممدون على وجوههم ويتم ضربهم على قفاهم ويجبرون على ترديد شعارات موالية لرأس النظام تثير مجموعة من الأسئلة وتفضح النظام وكذبه عن المخربين والمندسين

في مثل هذا الوضع: النظام ضد الشعب، والشعب يطالب باسقاط النظام، لابد أن يشعر كل امرىء، سورياً كان أم غير سوري، وكل منظمة أوجمعية أو هيئة تعنى بحق الإنسان في الحرية والحياة، وكذلك كل دولة أو تحالف دولي أو مجلس على مستوى اقليمي أو قاري أو دولي، أن تقفوا مع الشعب الثائر ضد النظام المعتدي والظالم في عدوانه، والمستعين بأنظمة إرهابية في المنطقة وتكشيلات مرتزقة، رغم وجود كل ما لديه من قوى أمنية وعسكرية بهدف القضاء على ثورة الشعب السوري، هذه الثورة العارمة التي شملت البلاد من أقصاها إلى أقصها، والتي يوّد النظام وعملاؤه من حملة الأقلام المأجورة وبعض المندسين والمندسات في صفوف المعارضة أو يحلمون بتقزيمها، ولو دعائياً، ووضعها أهدافاً وجماهيراً وقوىً وحراكاً سلمياً  وآلافاً من المعتقلين في علبة صغيرة كتب عليها “جمعية سلفية إرهابية

وفي الحقيقة فإن هذا النظام بالذات متهم بدعم الإرهاب في العراق ولبنان وسواهما وليس الشعب الذي صمم على اسقاطه… وها هي تركيا تطرد السفير السوري من أنقره بعد العملية الفاشلة لاغتيال السيد رجب طيّب أردوغان مؤخراً

كثرة الطباخين تنزع الطبخة

جان كورد (*) ، ‏24‏ أيار‏، 2011

وجه الأخ الكريم، الدكتورعبد الرحمن آلوجي، سكرتيرعام البارتي الديموقراطي الكردي- سوريا، دعوة لتشكيل “ميثاق عمل وطني” جديد للقوى والفعاليات الكوردية السورية، جاء فيها:” ندعو الفصائل والأطراف الكوردية  إلى تشكيل “ميثاق عمل وطني” جديد ومفتوح وإنمائه وتحديد برنامجه وآفاقه الديمقراطية والمدنية, في رؤية جامعة تطمح إلى بناء بلدنا على أسس راسخة من احترام حقوق الإنسان, واللحاق بالركب الحضاري اللائق ببلد الحضارات (سوريا) بما يحقق قيم مجتمع مدني حر يرقى إلى حفظ كرامة المواطن السوري وأمنه, والدعوة إلى الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية مؤكدين على ضرورة توحيد فعلي للخطاب الكوردي, وقواه الفاعلة على الساحة والفعاليات المجتمعية وقوته الشابة, بما يترجم فعلا العمل السياسي إلى ميثاق عمل وطني مشترك, يحقق قيم مجتمع مدني حر ويحقق للمجتمع الكوردي آفاقه وتطلعاته في تلازم بين البعدين الوطني والقومي وما لذلك من خصوصية لا يمكن تجاهلها في إطار الوطن السوري الجامع, ليتكامل الهدف الاستراتيجي المرجو والملح في هذه المرحلة التاريخية الدقيقة

ولايسعني هنا إلا أن أشكر هذا الإنسان الدؤوب في نشاطه الوطني ونظراته السياسية الثاقبة وتجربته العريقة في النضال التحرري الكوردي، سواءً على مستوى حزب ((البارتي)) الذي انشق على نفسه تاريخياً – مع الأسف- مرات عديدة، وعايش الأخ عبد الرحمن تلك الانشقاقات وعانى منها شخصياً أيضاً، أوعلى مستوى الحراك الوطني الكوردي – السوري بشكل عام، حيث لايمكن إهمال دوره وآرائه، ولايمكن اعتبار دعوته الكريمة هذه شيئاً غريباً عنه أو لايتلاءم مع نظراته وسياسة حزبه. ومع ذلك أردت إبداء بعض الملاحظات حول هذه الدعوة التي آمل أن لاتكون صرخة في الرياح

الملاحظة الأولى

إلى أي حدٍ يختلف مضمون هذه الدعوة عن التجارب الماضية للعمل الوطني المشترك بين القوى والأطراف الكوردية؟ وما الجديد فيها؟

برأيي عناصر هذه العبارات هي ذات العناصر التي نراها ونقرأها في “الطبخات” المعدة والمنفذة أو المنتهية سابقاً، من حيث الطرح القومي والبعد الوطني السوري، ولا أدري ما الدافع وراءها، بعد أن تشكّل من قبل كل من “المجلس السياسي الكوردي في سوريا” و “التحالف الديموقراطي الكوردي في سوريا

ألا يدعو هذان التشكيلان الكورديان إلى ذات الأهداف الاستراتيجية، وضرورة بناء البلاد السورية على أسس راسخة من صون حقوق الإنسان والتعددية والديموقراطية والاعتراف بسائر المكونات الاثنية والدينية والفصل بين السلطات الثلاث والتوازن بين القومي الكوردي والوطني السوري واقامة المجتمع المدني الحر؟ أم أن هناك شيء جديد لا أستطيع رؤيته أو فهمه في هذا النص المبسّط لغوياً وغير المعقد سياسياً؟ فلماذا لاينضم الأخ عبد الرحمن بحزبه إلى أحد هذين التشكيلين اللذين لايختلف معهما في الرؤى القومية والوطنية السورية كثيراً؟

الملاحظة الثانية

هذه الدعوة تأتي في وقت تتلاطم فيها الأمواج السياسية في سوريا، والمعارضة تهرول للحاق بالشعب الثائر، وأقول “الثائر” لأن أي عاقل لايستطيع انكار نشوء وضع “ثوروي” عام في البلاد، سيؤدي إما إلى إزالة النظام القائم أو سحق الشعب بقضه وقضيضه… ولكن دعوته خالية من التطرّق الصارخ والواضح إلى الموضوع الأساسي في هذه الثورة، وأعني “اسقاط النظام”، وهذا يطرح سؤالاً على أخينا العالم المضطلع على الشؤون الوطنية بشكل تام، ألا وهو: هل يعقل أن تصدر هكذا دعوة تهمل الشعار الرئيسي للشعب السوري في هكذا مرحلة تاريخية خطيرة ودموية؟

وهل تكفي هذه العبارة غير الواضحة ((تأييد نبض الشارع دون التدخل الحزبي الضيق والمباشر في تحديد أدواته وأسس تحركه وفق النمط المطلوب لتدخل إيجابي يغني المسيرة السلمية))، وأي شارع مقصود هنا، الشارع السوري أم الكوردي أم كلاهما؟

الملاحظة الثالثة

قبل صدور هذه الدعوة بسنوات عدة، تم تأسيس المجلس الوطني الكوردستاني – سوريا، الذي حضرت شخصيات وأحزاب كوردية سورية وكوردستانية وشخصيات سورية غير كوردية وداعمة للقضية الكوردية مؤتمره التأسيسي ، ووضع ممثلو أحزاب تواقيعهم على ميثاقه الذي دعا إلى تأسيس جامعة قومية كوردية سورية ذات مطلب قومي لحل القضية الكوردية (الفيدرالية الكوردية) ضمن الوطن السوري الموحد كسقف أعلى (حيث لا يجوز أن تكون هناك قوى في المجلس مطلبها أعلى سقفاً من مطلب المجلس)، وقام على أساس تعميق العلاقات السياسية بينه وبين مراكز القرار السياسي الدولي في العالم الحر الديموقراطي بهدف تدويل القضية الكوردية على غرار القضايا الوطنية لشعوب المنطقة الأخرى، وتعميق الحوار مع قوى المعارضة الديموقراطية والوطنية السورية على أساس الاحترام والاعتراف المتبادل، وتنشيط الجهود المشتركة وتقويتها لازاحة النظام الأسدي الدموي واقامة مجتمع سوري متحضر ومزدهر وديموقراطي يتسع للجميع ويصون حقوق الإنسان ويفصل بين السلطات… فلماذا أهمل الأخ السياسي الكبير هذا المشروع تماماً، على الرغم من أن المجلس في حالة تفعيل جديدة بعد أن تجاوز الأخطاء الماضية ولم تستطع هجمات الأعداء القضاء على وجوده، رغم أن الضربات التي تلقاها كانت قوية حقاً ومتتالية ومصدرها معروف أيضاً، ولاحاجة للدخول في التفاصيل المرعبة الآن. ألا يريد الأخ عبد الرحمن الاعتراف بأن هذا المجلس شرع يكتسب الأحرار الكوردستانيين ومعترف به في بعض المراكز الدولية كأفضل إطار ديموقراطي لتعزيز الوحدة الوطنية الكوردية السورية؟ ولماذا لم يبدِ أي رأي في المجلس أو لم  يعلن انكاره له بكل صراحة؟ أو لماذا لايعلن موقفه الصريح في بيان آخر بصدد هذا المجلس؟ أم أنه كالعديد من السياسيين الكورد “المعارضين!” لايعطون أهمية لأي نشاط كوردي سوري خارج البلاد؟

المسألة هنا لاتزال غير واضحة بالنسبة لي كقارىء شغوف بمختلف مبادرات وتحليلات وسياسات الحركة الوطنية السورية، كوردية وغير كوردية

طبعاً، نقدي هذا واستفساراتي هذه، لاتعني أبداً انكاري لدور هكذا شخصية قومية محترمة، وبخاصة فإنه شقيق الأخ المناضل العريق محمد سعيد آلوجي الذي أكن له احتراماً فائقاً لنزاهته وإخلاصه لشعبه وموضوعيته الاجتماعية والسياسية…ولا بد أنه متأثر بسلوك وسياسة أخيه العاقل هذا، وما أردت بهذا النقد والاستفسار إلا الاقتراب من مبادرة الأخ عبد الرحمن لفهمها بشكل منصف، على أمل أن نرى منه مزيداً من التوضيح لدى طرح هكذا مبادرات، وأعتقد أنه لم يطرح هكذا مشروع للمرة الأولى

—————————————

 عضو المجلس الوطني الكوردستاني – سوريا

في الحوار الوطني السوري

جان كورد، ‏18‏ أيار‏، 2011

قرأت في موقع آفيستا كورد الذي يشرف عليه الناشط الإعلامي والكاتب دلبخوين دارا خبراً مفاده أن السيد بافى وه لات، رئيس حزب الاتحاد الديموقراطي (الفرع السوري من حزب العمال الكوردستاني) قد جالس الرئيس السوري بشار الأسد مرتين في الأيام الفائتة، والخبر منشور هنا

وتعليقاً على ذلك أقول بأن ملاحظة السيد دلبخوين حول الخبر في صفحته الفيسبوكية ليست في مكانها، حيث يرى بأن هذه اللقاءات جيدة، إن كانت في خدمة أهداف الشعب الكوردي، بمعنى أن على الكورد سلوك مسلك انتهازي لتحقيق حقوقهم، ولايهم ما يجري حولهم في البلاد من مذابح وما يكتشف من مقابر جماعية وما يطلبه سائر الشعب السوري وما يدعو إليه المجتمع الدولي من فرض عقوبات وتقديم رموز النظام للمحكمة الجنائية الدولية

أنا كمواطن كوردي سوري لا أعتبر هذا “حواراً”، وانما خداعاً من النظام لدق اسفين بين الكورد وسواهم من مكونات الشعب السوري المنتفضة ضده، وأرفض هكذا سلوك، من أي طرف كان، ومن قبل انتقدت “الإخوان المسلمين” لايقافهم معارضتهم للنظام بسبب بعض مواقفه تجاه الشعب الفلسطيني أثناء الهجوم الاسرائيلي على غزة، فالحوار مع النظام أو رفضه أمر سوري داخلي بحت، لاعلاقة له بخارج سوريا، ولايمكن التضحية بالشعب السوري وحريته من أجل حرية أي شعب آخر، بل يمكن النضال على الجبهتين دون أن تكون إحداهما معوقة أو معرقلة للأخرى، ولقد ثبت أن “الإخوان المسلمين” كانوا خاطئين في تقديراتهم، بدليل أن المواقف الحقيقية للنظام تجاه فلسطين واسرائيل ظهرت الآن للعيان على لسان السيد رامي مخلوف أحد أقوى رموز النظام، وأن “الإخوان” عادوا من تلك المحاولة بخفي حنين، وهاهم الآن يرفضون الحوار مع نظام الأسد في هكذا ظروف سيئة

الحوار (ديالوغ) هو حديث يجري بين شخصين أو عدة أشخاص، أو بين أطراف محددة، شفهياً أو خطياً أو عبر التواصل الالكتروني الحديث، وإنه جزء من الاستعمال اللغوي، ويختلف عن (المونولوغ) الذي يدعى ب(السوليلوكووم) في اللاتينية، والذي هو حوار شخصي مع الذات، بصوت مسموع أو غير مسموع أو كتابة، ونجده منتشراً في الدراما، كما الحوار في المسرحية

يعتمد الحوار على (الطرح) و(عكس الطرح)، واتخذ في الأدب العالمي والفلسفة ذروته مع بروز “الحوارات السقراطية” لبلاتون الإغريقي. ولقد تطرق باحثون كبار إلى موضوع الحوار (الديني والسياسي والفلسفي والعلمي) ومنهم الفيزيائي الأمريكي الشهير، المفكر ديفيد جوزيف بووم (1917-1992)، الذي يرى بأن (الحوار) مطبوع بتعميق وتنشيط المحادثات وما يرافقها من مشاعر، تقييمات، وتوقعات، مما يؤثر بشكل قوي في تفكير وتصرف الفرد المشارك أو الجماعة المشاركة في الحوار، ويرى بأن الحوار يزيد المرء خبرة حياتية ومن خلاله يتفهم الطرف الآخر المحاور جيداً ويضع نفسه في مكانه، إلى أن يتوصل الطرفان إلى وضوح في إبراز النقاط الخاصة المقابلة لنقاط الطرف الآخر، ومن ثم بروز احتمال التوصل إلى نتائج ملموسة وإيجابية. كما يرى هذا المفكر بأن الحوار ليس مجرد أداة للتواصل بين الأفراد والجماعات، وانما هو طريق لاعادة قولبة المواقف والآراء والتصرفات الفردية والجماعية

ويجد المفكر الأمريكي وليام اسحاق أن للحوار عناصر أساسية تمنحه الطاقة والفعالية، وهي

– الإصغاء      – الاحترام     – الاعفاء      – الصياغة

فعلى المحاور أن يصغي للطرف الآخر فحسن الاصغاء يمنحه المجال لمزيد من الفهم واكتشاف نقاط ضعف الطرف الآخر والنقاط التي من المحتمل الاتفاق عليها أيضا. وبدون احترام الطرف الآخر لايمكن الاستمرار في حوار، وعلى المحاور أن يترفع عن جعل العواطف والمشاعر السلبية موضوعه الأساسي، وعليه إعفاء المحاور الآخر أثناء ابدائه للعواطف والمشاعر القوية بهدف التركيز على الأصل في المشكلة بينهما، ثم عليه أيضا إجادة صياغة مواقفه وعباراته ومطالبه لتكون واضحة ومفهومة أثناء الحوار

وهناك عناصر أخرى هامة، يتطرق إليها بعض المفكرين، ومنها (الوعاء) المكاني والزماني ، وما يرافق الحوار من أجواء مرافقة، والظلال التي تقع عليه مما حوله من أحداث تؤثر فيه سلباً أو إيجاباً، كما أن هناك أمور هامة متعلقة بالحوار مثل الثقة المتبادلة، فقدانها أو تواجد شيء منها لدى المحاورين

وعليه، فإن أي مبادرة للحوار بين فرد من الشارع السوري وآخر من النظام، أو بين كتلة اجتماعية، أو ثقافية أو سياسية، وبين النظام الذي لايزال قائماً أن لايجيد الحوار فحسب، وانما يتلمس الإطار الزماني والمكاني لهذا الحوار والأجواء المرافقة، ولايهمل الظلال التي ألقتها الأحداث الجسام على الساحة السورية، وأجبرت النظام على تغيير مساره، تكتيكياً، كما يتراجع العدو في المعركة لأسباب إضطرارية بهدف القيام بهجوم معاكس في وقت آخر أشد ملاءمة

الحوار أو مجرد المبادرة في الدعوة للحوار الوطني السوري، كما قامت به الأحزاب الكوردية السورية، يجب أن يراعي عدة أمور هامة، قبل الشروع فيه، والأسئلة هنا عديدة، منها

– هل النظام قادر على الاصغاء الجيد لما يجري في الشارع السوري؟ وهل هو جاد أصلاً للشروع في حوار وطني؟ أليس هذا مناورة منه للالتفاف على الثورة واجهاضها؟

– هل رموز النظام تحترم رموز المعارضة السورية؟

– هل للنظام نقاط أو مواقف واضحة ومحددة يمكن التحاور حولها؟ وما هي نقاطه وأهدافه؟ بمعنى ماذا يريد النظام من هذا الحوار حقيقة؟

– هل الوعاء الزماني والمكاني (حمامات الدم، مختلف صنوف التعذيب والارهاب السياسي، وجود ما يقارب الألف ضحية من الشعب السوري وآلاف الجرحى والمشوهين، وأكثر من عشرة آلاف معتقل منذ آذار هذا العام، واكتشاف مقابر جماعية)  يساعد على الشروع في حوار مع الذين ارتكبوا كل هذه الجرائم؟

– كيف ينظر الشعب السوري، والمجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان، والمحكمة الجنائية الدولية، وخبراء القانون الدولي لما يحدث في سوريا؟

– وهل ستعود سوريا بهذا الحوار إلى وضعها السابق، من مختلف النواحي الاجتماعية والسياسية؟ أم أن الهدف من الحوار انبثاق سوريا جديدة، حرة ديموقراطية أساس حكمها العدل وصون حقوق الإنسان؟

على ضوء هذه المعطيات والأسئلة والخبرة الإنسانية الطويلة الأمد في موضوع (الحوار) أرى بأن أي خطوة كوردية، على مستوى أفراد، أو حزب من الأحزاب، أو حتى على مستوى مجموع الأحزاب الكوردية، تصرفاً انتهازياً غير مسؤول ولايضع مصالح الشعب السوري وضرورات التغيير الجذري الشامل للنظام السياسي نصب العين، وستكون العواقب وخيمة للكورد مستقبلاً

إن مصلحة وحقوق وطموحات الشعب العادلة هي بالتأكيد فوق كل شيء، ليس بالنسبة للحراك السياسي الكوردي، وانما لكل الشعب الكوردي، أينما كان، ولكن هذا لايمكن تحقيقه عن طريق نظام آيل للزوال، ومارس القمع والانكار والاقصاء لهذا الشعب طوال فترة حكمه الطويلة الأمد، وسيضر بالعلاقات بين مكونات الشعب السوري، التي تعلن للعالم اليوم بأنها متحدة ومتماسكة ومطلبها الأساسي هو ازالة نظام العائلة الأسدية التي فقدت شرعيتها كسلطة حاكمة

لقد قدم الشعب السوري، ومن ضمنه الشعب الكوردي، تضحيات جسيمة من أجل الحرية، فماذا قدم النظام من تضحيات في هذا المجال؟ وإلى أي درجة هو مستعد لتقديم بضع الضحايا من المناصب والمراكز والأموال والشخوص المجرمة، حتى نقول بأن الحوار قد آن أوانه… فالحوار يكون بين متكافئين في القوى والبذل والجهد ولايمكن القيام به دون أساس من الثقة المتبادلة

الإرهاب السياسي بين الشعب الكوردي لايخدم سوى أعداءه

جان كورد، ‏الأربعاء‏، 11‏ أيار‏، 2011

كلما كتب مثقف كوردي مقالة أو رأياً عن حزب العمال الكوردستاني أو رئيسه أو أي حزب من مجموعة الأحزاب العديدة التي تحت أمرته، فإن “البلطجية والشبيحة” التي تزعم وفاءها لهذا الحزب وهذا الرئيس والأحزاب التابعة له، تبدأ بترهيب صاحب المقالة أو الرأي، وهذا الإرهاب السياسي يتخذ أشكالاً مختلفة من التهديدات المباشرة والمبطّنة، ومن الردود الكتابية القاسية، ومنها اللا أخلاقية أيضا، ضد الكاتب وشرفه ووطنيته ومشروعية وجوده كإنسان وكمواطن، ومنها التي تسعى لتقييد حرية الكاتب في إبداء الرأي، وهذا ما أعلمه عن تجربة شخصية، إذ لا أكتب مقالاً عن هؤلاء الآبوجية إلاّ وأتلقى العديد من الردود المشحونة بالأذى والتهديد والتحقير والتقزيم، وكأن هؤلاء يملكون الحق في أن يفعلوا بالإنسان وكرامته وحريته ما يشاؤون، أو أنهم “بلطيجة وشبيحة” مدفوعة أثمان أقلامها ليهاجموا الناس بقذارات وتهم خيانات وبكل ما يمكن وصفه بأنه “كلام سوقي متدنٍ” فعلاً، ولا أريد هنا نشر مقتطفات من كتابات هؤلاء الذين نشروا أوساخهم في المواقع الالكترونية، ومنها تنشر كل غسيل قذر مع الأسف، ولم يخجل هؤلاء البلطجية والشبيحة “الكوردية!” أمام شعبهم من النزول إلى الدرك الأسفل من الرذالة في استخدام الحروف الكتابية، كما لا أريد ذكر أسماء من هؤلاء البلطجية والشبيحة التي تزعم وفاءها للشعب الكوردي، وما هي إلا أدوات قمع وإرهاب سياسي  ضد الكورد وكوردستان. ومع الأسف بين هؤلاء من يعتبرون أنفسهم صحافيين ومثقفين وسياسيين، ولكنهم في الحقيقة لايختلفون عن إعلاميي النظام السوري، بل إن الإعلاميين السوريين المدافعين عن نظام أسدهم لايستخدمون مثل هذ العبارات البذينة التي أستطيع ايراد العشرات منها في مقالات من يعتبرون أنفسهم “آبوجية!” جاؤوا لتحرير الإنسان الكوردي وصون كرامته؟!… فهل هناك أدنى من أن تقول لسياسي أو كاتب أو مترجم “أنت بائع شرفك ووطنيتك”؟ وهل هذه لغة سياسيين وثوار؟ أم لغة زعران الحارات الشعبية؟

لا أريد الإطالة في هذا المجال ولكن أقول بصراحة: إن كانت حرية الشعب الكوردي وصون كرامة وحرية الكاتب الكوردي، تستدعي “الشهادة” فأنا أفتح صدري لذك بصدرٍ رحب، وعسى الله يكتبني من الشهداء، فهؤلاء لايستطيعون ترويعي وإرهابي، ولكن أخاف عليهم من أن ينزلوا بمستوى الحوار السياسي بين الشعب الكوردي إلى هذا الدرك الأسفل من النذالة واللاأخلاقية والتهم الباطلة. ولكن أتوجه بالدعوة إلى كل سياسيي وكتاب الشعب الكوردي أن يرفضوا هذا الإرهاب السياسي لا أن يضحكوا لدى سماعه ويعملوا على ترويجه، فهؤلاء سيقضون على كل زهرة تتفتح في حديقة كوردستان، هؤلاء الذين لهم معبود خاص ونهج خاص وينفذون أجندات خاصة، وقتلوا العشرات في الماضي، بل المئات من الكورد الوطنيين الذين يختلفون معهم فكرياً أو سياسياً ويريدون اعادة تلك المرحلة مرة أخرى، وهم يحملون شعارات “الديموقراطية” اليوم

وآمل من قيادة حزب العمال الكوردستاني أن تتبرأ من هكذا أقلام حاقدة ومريضة نفسياً و”قذرة لغوياً” إن كان فعلاً حزباً كوردستانيا جاء لتحرير الكورد وصون كرامتهم… فهؤلاء يهربون من الصفوف واحداً بعد الآخر، بمجرّد أن تسنح لهم الفرص للهروب… فالنتائج الوخيمة لهذا السلوك المشين في الرد السياسي تكون دائماً لحساب حزبكم وقيادته

إنطباعات عن مؤتمرأنتاليا للتغيير

‏  جان كورد – 03/ حزيران /2011

ثمة مشاكل “فنية!” وعوائق معينة لا أود التطرق إليها هنا أبطأت مشاركتي في “مؤتمر أنتاليا للتغيير بتركيا”، ولكن

بعد إلحاح إخوة كورد سوريين في القارتين الأوروبية والأمريكية وجنوب كوردستان سافرت برفقة الشاعر والصديق حسين محمود حبش يوم 30 أيار إلى أنتاليا الشهيرة بفنادقها العامرة المليئة بالسياح من مختلف بلدان العالم، وبخاصة من أوروبا وروسيا. وأول من التقينا به  بعد هبوط  طائرتنا من السوريين هو الأستاذ والصديق محمد مأمون الحمصي ومجموعة كبيرة من الصحافيين وعدداً من الضيوف الحاضرين، الذين كانوا في حالة أشبه ما تكون بحالة من خرج من شجار، فإذا بنا نسمع عن هجوم لشبيحة الأسد على الضيوف بهدف الترهيب، وهذا ما حدث في بوابات أحد أهم المدن السياحية التركية ليثبت للعالم أن نظام الأسد مستعد لفعل كل شيء وخارج البلاد أيضاً في مسعى يائس لوقف نشاطات المعارضة الديموقراطية والسلمية

لم أكن متحمساً للمشاركة في البداية لأن مجموعة من الأسئلة التي تسللت إلى ذهني قبل المؤتمر لم تكن تجد لها عندي جواباً، إذ اتصل بي قبل المؤتمر بما يقارب الأسبوع أو أكثر الناشط المعروف عبد الباسط حمو وأخبرني عن مؤتمر للمعارضة مزمع عقده في استانبول، ثم تأجل بسبب وجود مشروع لمؤتمر مشترك بين هؤلاء وهؤلاء في أنتاليا، فكنت أسأل نفسي

((هل المعارضة السورية قادرة بنفسها على عقد هكذا مؤتمر كبير ومشترك؟)) و((من الذي يقف وراء الستائر؟)) و((ماذا ستكون عليه مواقف الاحزاب الكوردية فيما إذا تبنى المؤتمر المشترك هذا شعار “الشعب يريد إسقاط النظام”))؟ و ((هل ستحظى المطالب القومية الكوردية الملحة القبول من جهة هذا التكتل وذاك في المعمان الدموي الكبير الذي يجري في سوريا الآن؟)) و((هل الوقت ملائم الآن لطرح مطالب فئوية أو حزبية أو مذهبية أو خاصة بقومية من القوميات؟

فآثرت عدم الاستعجال في الذهاب إلى أنتاليا كما آثرت التريث في القيام بأية مساهمة عملية لي في أعمال المؤتمر حين وصلت إلى هناك، فلم أرشح نفسي إلى ورشات العمل الستة التي كانت مفتوحة أمام الجميع، والتي وضعت الهيكل الأساسي لبرنامج عمل الهيئة التي انتخبت فيما بعد… وهكذا فإن مشاركتي الفعلية في أعمال المؤتمر كانت شبه معدومة، ولكن اتصالاتي ولقاءاتي مع الأصدقاء والحلفاء القدامى وكذلك مع المساهمين من مختلف التيارات، ومن ضمنها “المكون الكوردي” في الأروقة وأوقات الاستراحة وبعد انتهاء الجلسات ليلاً لم تنقطع. ولقد أبديت تأييدي التام لأعمال وانجازات المؤتمر في الحديث أمام كاميرا قناة “الحوار” وعبر السكايب مع قناة “بردى” ومع غرفة العدالة والحرية الشهيرة، واليوم مع راديو أوروبا فونك أيضا في ألمانيا، وكذلك في إجابتي عن أسئلة عبر الشبكة الانترنتية بالكوردية والعربية

وحقيقةً فقد سعدت جداً بلقاء ذلك العدد الكبير من الإخوة والأخوات السوريين عامة والكورد منهم خاصة، حيث ظهر لي الكورد مكوناً أساسياً هاماً (بحدود 45-50 منضماً) من أصل (300) معارضين سوريين ومعارضات سوريات، وقرأت البيان الختامي للمؤتمر بإمعان، وأنا متفق مع مضمونه، كما أن عدداً لابأس به من الفائزين بعضوية الهيئة المنبثقة عن المؤتمر والمؤلفة من (31) عضواً هم من أثق بشخوصهم الوطنية وأعرفهم مناضلين غيورين على مصلحة بلادهم وعلى صونهم للوحدة الوطنية ويؤمنون حقاً بالتغيير الجذري الحقيقي ويعملون على إسقاط النظام القمعي الدموي دون تردد. كما أعبر هنا عن فرحتي بوصول المؤتمر إلى نتائج باهرة في فترة وجيزة، ما أراه بمثابة ضربة قاصمة لظهر النظام المتعفن المتخلف في دمشق.

لقد اقترحت على لجنة إدارة الجلسات اقتراحين كتابيين وآخر قلته شفهياً، وذلك في الجلسة السابقة لانتخاب أعضاء الهيئة المنبثقة عنه، إذ اقترحت خطياً أن نقرأ معاً الفاتحة على روح النظام الأسدي بعد أربعة عقود من الحياة في مرض شبه مستديم، وأن لا نتأخر في تشكيل “مجلس وطني للتغيير” واقترحت شفهياً أن نؤجل نقاط الخلاف بين المكونات السياسية لاقتراع الشعب السوري وفق الأصول الديموقراطية، حيث لا أحد في المؤتمر يمثل كل الشعب السوري ولا يوجد حزب فيه يمثل كل الشعب، وقد أكد لي بعض الإخوة الناشطين العرب والكورد بعد رفع الجلسة على أنهم يؤيدون وجهة نظري، وذلك تفاديا لنزاع بين الكتل بسبب “علمانية أو دينية الدولة!” في الدستور الجديد الذي يجب اعداده بعد اسقاط النظام

أستطيع القول بأن المؤتمر كان ناجحاً وخطوة هامة على طريق التحالف الوطني الواسع والمشاركة الشبابية القوية في المعارضة وفي تحقيق التآلف المنشود بين كافة مكونات الطيف السوري. وأسعدني جداً الموقف الإيجابي لبعض المسلمين السنة بصدد ترشيح السيدة سندس سليمان كوجه نسائي وعلوي إلى الهيئة

وبالنسبة إلى الكورد المشاركين في المؤتمر، حزبيين ومستقلين، فأنا فخور بأنهم كانوا في حالة وعي وطني ناضج ومدركين لمسؤوليتهم التاريخية ومصرين على مطلبهم القومي ودعمهم لثورة الحرية وقدرتهم على المساهمة في انجاح المؤتمر وإدراكهم لألاعيب النظام ومحاولته لدق اسفين بين الحراك السياسي الكوردي ومكونات المعارضة الأخرى…وبالنسبة لي يعتبر قيامهم بجلسات خاصة بمكونهم أمراً جيداً لأنهم كانوا يمارسون حقهم في ذلك بأسلوب ديموقراطي وكانوا يتفقون على ما اختاروه وانتخبوه ديموقراطيا.ً ومما لاشك أن اجتماعهم الأخير بعد انتهاء أعمال المؤتمر في باحة الفندق كان معبراً بشكل جيد عن تضامنهم وتماسكهم وفرحتهم بوصول المؤتمر إلى هدفه

ولقد منح الحضور الإعلامي العربي والتركي، الكثيف والمتواصل، هذا المؤتمر دعماً واضحاً، وكنت أتمنى أن يكون الإعلام الكوردي حاضراً، ولكن مع الأسف يبدو أنه بعيد جداً عما يحدث في سوريا، أو قد لا يهمه ذلك، كما لايهمه حضور المؤتمر مكون كوردي حاول الاعلام العربي والتركي تجاهله بشكل واضح… وكان لغيابه أثر سلبي على المكون الكوردي

وهناك ملاحظات لي على الهيئة التحضيرية للمؤتمر، أود التطرق إلى بعض منها على عجالة

عدم إيلاء إهتمام كبير بالمجتمع الدولي وأدواره في مجمل الصراع السوري، على الرغم من الأهمية البليغة لهذا الموضوع

 لم يتم الاتصال بالأحزاب والقوى الكوردية بشكل جدي، أوعرض انضمام بعض كوادرها الجيدين إلى الهيئة. وآمل أن لاتتكرر هذه الهفوة ثانية في المؤتمرات السورية القادمة

 تم إهمال مئات الكوادر المثقفة الكوردية من قبل الهيئة، فلم تتم دعوتهم، وهم يعتبرون أنفسهم من المعارضة الديموقراطية، في حين ذكر لي أحد الإخوة من المكون الكوردي بأن من عائلته وحدها (5) أعضاء مشاركين في المؤتمر. ومنهم من أحضر زوجته وأفراداً من عائلته معه وكأنه في إجازة صيفية

 بعض الأحزاب لم تخفِ تحزبها لمنتسبي حزبها، فحدث أن كان من حزب واحد أكثر من 5 أعضاء في المؤتمر، في حين كان من المفروض عليها أن تكتفي بعضو واحد وأخذ مثقفين ممن حول الأحزاب من المعارضين وضمهم إلى قائمة المدعويين

 كان عدد المدعوين الذين لم يشاركوا قطعاً في أعمال المؤتمر ومنهم أنا أيضاً، أكبر بكثير من أعضاء المؤتمر المساهمين بنشاطات فيه، وبعضهم لم يتفوه بعبارة واحدة تاركاً الأمور لسواه، ومنهم – مع الأسف – كان فقط مجرد “تكملة عدد” لاغير

 من ناحية التنظيم لا أخفي أنني سأمنح بموضوعية أو أسجل لمنظمي المؤتمر علامات ودرجات ليست عالية، والمجال لايتسع لشروح، وذلك رغم تفانيهم الكبير مشكورين لانجاح المؤتمر وتحقيق أهدافه وتعبوا في سبيل ذلك

 إنشغال بعض ناشطي المؤتمر بمسائل جانبية، وكذلك الاعلام، كمسألة محاولات الشبيحة الأسدية للتسلل إلى المؤتمر واعاقته عن عمله، في حين أن هذا من عمل الأمن المختص بحماية المؤتمرات والمشرفين عليها فقط

 تحول المؤتمر بعض الأحيان إلى منبر للخطابة العربية وللشعر ولأمورغير أساسية، وتم إفساح المجال طويلاً لبعض من أراد النيل من فئات معينة أو من المشرفين على المؤتمر

 محاولة استغلال بعضهم أجواء المؤتمر لجني مكاسب شخصية وعقد صفقات تجارية والدخول في نزاعات لم يكن المؤتمر مكاناً ملائماً لها

 محاولة بعضهم بسبب كثرة أموالهم أو قوة إعلامهم فرض أنفسهم على المكونات السياسية والتأثير في سلوكها في المؤتمر، وسعوا لأن يكون مهرجان تقديم التبرعات قبل انتخاب الهيئة التنفيذية مباشرة، ونجحوا في ذلك

 تفادي الإعلام العربي الشهير وكذلك التركي اللقاءات مع الكورد على نطاق واسع بالنسبة للقاءاتهم بالمشاركين العرب، وبقي الاتصال بالناشطين الكورد إعلامياً في حيز أشخاص معينين فقط

ويمكن المتابعة في ابداء ملاحظات أشد سلبية بصدد تنظيم وعقد ومسار المؤتمر، ولكن هنا إيجابيات قضت على كثير من الهفوات وأخفت العيوب، وجعلت المؤتمر ينجح بقوة، وأذكر القليل منها هنا فقط

 يظهر السوريون لأول مرة متحدين بهذا الشكل وهم مصممون على إسقاط النظام

 بعض السوريين ضحوا مشكورين بكثير من أوقاتهم وأموالهم من أجل المؤتمر ولتأسيس صندوق للاغاثة السورية في المؤتمر

 اختفت السدود والحواجز بين المكونات الاثنية والدينية، فالشعار الكوردي “آزادي: الحرية” كان شعاراً للعرب والكورد معاً، والشعار العربي “واحد واحد واحد، الشعب السوري واحد” تخطى كل حدود الطوائف والمذاهب والآراء الحزبية

 تمكن الكورد من إظهار وحدتهم وحرصهم على الديموقراطية في اجتماعاتهم الخاصة بمكونهم والتأكيد على مشاركتهم من خلال تلاحم قوي مع المكونات الأخرى، واجتماعهم الخاص بأفراد مكون العشائر العربية السنية في قاعة منفردة لأكثر من ساعة زاد من تعميق العلاقات بين الشعب السوري في حوض الفرات والجزيرة، وأثبت أن النظام لن يستطيع دق اسفين بين العشائر السنية العربية والكورد

 فشل النظام في محاولته لعرقلة أو سير أعمال المؤتمر أو ترهيب الضيوف فشلاً ذريعاً

 تصرفت الحكومة التركية تصرفاً لائقاً بعدم تدخلها في شؤون المؤتمر وبقاؤها بعيداً عنه أفاد السوريين جداً في متابعة أعمال المؤتمر دون عوائق، وخلو القاعات والممرات إلى المؤتمر من الأعلام التركية وصور آتاتورك التي تراها في كل مكان في البلاد، دليل على تفضيلها البقاء خارج المؤتمر

لقي البيان الداخلي ترحيباً حاراً، وكذلك عملية انتخاب الهيئة التنفيذية قبولاً حسناً من مختلف المكونات السورية المشاركة

وأخيراً، لايسعني إلا أن أشكر كل الذين ساهموا في الاعداد لهذا المؤتمر أو شاركوا في أعماله، سواءً على مستوى إدارة الجلسات أو الانضمام إلى ورشات العمل أو المساهمة في دعم صندوق سوري لدعم الجرحى وسواهم ممن أصبحوا ضحايا لعدوان النظام أو تعاونوا إعلامياً أو تنظيمياً أو ساهموا في اعداد البيان الختامي بشكله الأخير الذي نال ثقة الجميع. والآمال معقودة على الهيئة المنتخبة لتقود المؤتمر صوب تحقيق أهدافه المعلنة في ميثاقه

 

الخوف على الديموقراطية في سوريا ومشروع “مارشال” للشرق الأوسط

جان كورد، ‏16‏ أيار‏، 2011

في الوقت الذي يجتمع القادة الكورد، الطيبون السلميون أدام الله بقاءهم، في شمال سوريا، ليعلنوا تحت يافطة “الاجماع” القومي عن رغبتهم الحثيثة لتفعيل حوارٍ وطني سوري شامل، لايستثني أحداً من أصحاب المشاريع الوطنية المختلفة، كما يشمل النظام الذي ضربه زلزال تسونامي عنيف، فإن النظام من جهته مستمر في تقتيل وتعذيب وترهيب المواطنين، الذين صاروا يفرّون جماعات وأفراداً في اتجاهات مختلفة عبر الحدود من شبيحته “بالمصرية: بلطجيته” وأجهزته القمعية التي تحمل ظلماً وعدواناً اسم “أجهزة أمن!” لأنها تحوّلت في ظل هذا النظام إلى أدوات لسلخ جلود المواطنين وابتزازهم عن طريق الرشوة، وإهانتهم، بل والاعتداء عليهم بالهراوات، رجالاً ونساءً وأطفالاً، كما تقوم هذه الأجهزة المفترض فيها حماية المواطنين إلى ناهبة وسارقة لممتلكات الناس وضاربة بكل ما أقسموا به على حماية الوطن والمواطن عرض الحائط… فأي دعوةٍ هذه ومن تخدم؟ وعدد القتلى من المدنيين يكاد يصل إلى 1000 إنسان، في حين لايمكن إحصاء الجرحى والمشوهين والمعتقلين، من مختلف السوريين

نعم، قادة الكورد يدعون دائماً إلى الحوار، ودعوا إلى ذلك بعد انتفاضة شعبهم في عام 2004، وفي وقت كانوا يسطرون بيانهم “التاريخي” كان يسيل دم الشباب الكوردي، واليوم أثناء لقائهم تسيل دماء الشباب السوري في كل بقعة من البلاد

في هذا الوقت بالذات، يبدو أن جميع الذين راهنوا على بقاء العائلة الأسدية في حكم سوريا عقوداً أخرى من الزمن، قد توصلوا إلى حقيقةٍ مفادها أن عصر العولمة هذا بأزماته الاقتصادية الخانقة وبثورته التقنية الكبرى وانتفاضات الشعوب هو عصر فناء وزوال الديناصورات الاستبدادية، ليس في أوروبا الشرقية فحسب، وإنما في مختلف بلدان الشرق الأوسط أيضاً، ومن بينها سوريا التي اعتبرها الشرق والغرب، أثناء فترة الحرب الباردة “عنصر أمن واستقرار!” في المنطقة، على الرغم من كل فعالياتها ونشاطاتها المتسمة بدعم العنف وممارسته وباثارة المشاكل لدى الجيران وامتلاك الأسلحة المتطورة والمتنوعة، بل ودعم منظمات غير مرغوبة دولياً مثل “حزب ألله” المشكوك بدوره في المنطقة

واليوم لا يتباحث الخبراء السياسيون على الصعيد العالمي حول الابقاء على نظام الأسد الذي يرغب قادة الكورد في ضمه إلى قائمة المدعويين للحوار الوطني السوري، وانما يتحدثون بجدية عن المرحلة التي تلي سقوط هذه الأنظمة الشمولية المتخلفة عن ركب الحضارة البشرية، ومنها نظام العائلة الأسدية أيضاً. فلقد تولى عصر الدكتاتوريات العسكرية وتوريث رئاسات الجمهوريات، وترتسم هذه الحقيقة واضحة على أرض الواقع وتعكسها الانتفاضات الشعبية الكبرى، التي لايمكن لأي نظام قمعي أو بوليسي مهما تلقى من دعم خارجي، أن يصدها أو أن يتمكن من إفشالها، وحتى الأنظمة العملاقة كنظام حسني مبارك في مصر، الذي تمتع بمختلف أشكال الدعم على الصعيد الدولي، قد انهار بسرعة أمام الزحف البشري الهائل في فترة وجيزة، وكانت “موقعة الجمل” الشهيرة في ساحة التحرير بالقاهرة آخر معاركه الخاسرة

إن تغير الخريطة السياسية في الشرق الأوسط واضح منذ نجاح الثورتين التونسية والمصرية وهبوط أسهم القذافي وحاكم اليمن، ولكن هذا لايعني قيام أنظمة “ديموقراطية” أوتوماتيكاً بالشكل الذي حدث في أوروبا الشرقية من قبل، فالمنطقة العربية تختلف من حيث تطور المؤسسات والصناعات والادارات عن أوروبا الشرقية، بل ثمة اختلاف جذري من النواحي الاجتماعية والثقافية والدينية، ومن الناحية التنظيمية للأحزاب العريقة أيضاً. ولايمكن عقد مقارنة بين التأييد الذي تلقته حركة “سوليدارنوش” النقابية البولونية من العالم الحر الديموقراطي ومن الكنيسة الكاثوليكية، والانخراط الإسلامي للحركات الدينية في مصر في النضال الشارعي ضد نظام حسني مبارك

هناك قلق واضح يسود الأجواء السياسية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية واسرائيل وبعض الدول العالم الأخرى، والقلق مبعثه هو “الخوف على الديموقراطية!” غير الموجودة بشكل واضح حالياً على أرض الواقع في الشرق الأوسط، فهذه الجهات الدولية والاقليمية تعترف بأن للإسلاميين دور هائل في تحريك الشارع الشعبي في جميع هذه البلدان، وللإسلاميين أجندات سياسية وقيم وأفكار، تختلف إلى حدٍ ما عما تؤمن به الشرائح المطالبة بالنظام التعددي الحر… ومع الأسف هناك من بين هذا الحشد الإسلامي الكبير بعض الذين لايؤمنون نهائياً بالديموقراطية ويرفضونها أصلاً ويعتبرونها كفراً بواحاً، في حين أن هناك من يؤكد على أن رفض الديموقراطية هو قبول بالدكتاتورية ضمناً

الغربيون يقفون حائرين أمام  هذه اللوحة الكبيرة، وبخاصة فإن التيارات الديموقراطية والليبرالية والاشتراكية الديموقراطية لاتزال ضعيفة بالنسبة للتيارالاسلامي، وضعفها بسبب طوال عهود الطغيان والتربية الحزبية الاستفرادية، كما في ظل حزب البعث العربي الاشتراكي، في كل من العراق وسوريا، لعقودٍ طويلة من القمع والارهاب السياسي، ولذا فمن الغربيين من يؤكد على ضرورة

-المساعدة في بناء أنظمة ديموقراطية ذات علاقات اقتصادية – سياسية راسخة مع العالم الحر الديموقراطي

-إفساح المجال للتكتلات الإسلامية بالانخراط في أنظمة الشرق الأوسط السياسية، دون أن تتمكن من الهيمنة التامة على المحاور الأساسية في تلك النظم، بحيث لاتشكل أفكارها العقيدية خطراً على المصالح والقيم والمبادىء العامة للعالم الغربي

– التنسيق مع الحكومات الديموقراطية الوليدة في الشرق الأوسط في مجال مكافحة الإرهاب والفساد المستشري في بلدانه، حيث الفساد أحد الأسباب الرئيسية إلى جانب قمع الحريات السياسية والدينية، في إحداث الخلخلة الاجتماعية وبالتالي في اثارة وتنشيط وتفعيل البؤر الإرهابية

– المساهمة القوية في الاعداد المهني والعلمي والتربوي للأجيال القادمة التي عليها تقع مسؤولية بناء مجتمعات ديموقراطية في المنطقة، حيث عاشت الأجيال الحالية في ظل أنظمة قمعية، استبدادية ودكتاتورية، ولم تتلق التربية الضرورية لقبول التعددية والرأي الآخر وصون حقوق الإنسان بالشكل المطلوب، وهي متعثرة في حركتها الديموقراطية شكلاً وليس مضموناً

ومن أجل ضمان تحقيق هذا الانتقال النوعي من عالمٍ “مظلم” إلى عالم “مشرق” لا بد من الاعتراف بأنه لايمكن إصلاح الأنظمة الحالية الفاسدة، كما لا يمكن بناء شرق أوسطٍ جديد دون تضحيات جسام، وفي مقدمتها التضحيات المادية من قبل العالم الحر الديموقراطي، فإن كسب حرب كبيرة كهذه على أرض الواقع لن يتم دون مصاريف مالية مناسبة لحجم المهمة وإلا فإن  المشروع برمته معرض للانتكاس، ولن يدوم حكم أي نظام ديموقراطي سوى فترة وجيزة

لذا فإن هؤلاء الخبراء ومن بينهم الدكتور بواز غانور، مدير المعهد الدولي لمكافحة الإرهاب في هيرتسليا باسرائيل، الذي كتب يوم الجمعة الفائت (13 أيار –  مايس – 2011م) مقالاً مثيراً ومطولاً في إحدى أهم الصحف الألمانية (زوود دويتشى تسايتونغ) تحت عنوان “مشروع مارشال للشرق الأوسط” تطرّق فيه باسهاب إلى ضرورة تقديم العالم الغربي لمساعدات مالية ضخمة للقوى الديموقراطية في بلدان الشرق الأوسط التي حدث ويحدث فيها هذا الانقلاب التاريخي الكبير، مثلما تم دعم كل من ألمانيا وايطاليا بعد انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية على النازية والفاشية فيهما، تحت ما يسمى ب”مشروع مارشال” الذي منع وقوع الدولتين في أيدي الشيوعية السوفيتية، كما منع عودة النازيين والفاشيين إلى الحكم من جديد

ويحذر هذا الخبير من تكرار التجربة الديموقراطية الفاشلة لحكومة بختيار شابور الايراني بعد سقوط الشاه في نهاية سبعينات القرن الماضي، حيث لم يتلقَ أي دعمٍ من العالم الحر الديموقراطي، في وقت كانت تعاني ايران من أزمة اقتصادية وحالة غليان شعبي، وكثير من الفوضى السياسية، فتمكن الملالي من القضاء على حكومته بعد 36 يوماً فقط. وما أشبه حال الحكومات المؤقتة حالياً في كل من مصر وتونس بحالة بختيار شابور. كما يدعو إلى دعم الأحزاب والمنظمات الديموقراطية والتركيز على الإعلام والتربية والثقافة الديموقراطية وتشجيع كل المبادرات في هذا الاتجاه، الحكومية وغير الحكومية

 مما لاشك فيه أن هذا الخبير الاسرائيلي السياسي المضطلع على الشؤون العربية والسورية، ينطلق من نظرته إلى الشرق الأوسط وأحداثه من المصلحة الاسرائيلية، وهذا ما يطرح على المراقبين السياسيين السوريين والعرب مجموعة من الأسئلة التي يجب الإجابة عنها، منها

– كيف يجب إبداء الرأي في هكذا مشروع لدعم الديموقراطية في المنطقة؟

– هل هناك بديل عربي أو شرق أوسطي ذاتي لبناء نظم ديموقراطية، دون الاعتماد على مشاريع مارشالية أو “صدقات!” العالم الغربي، هذه المشاريع المنبثقة أصلاً عن مصالح واستراتيجيات وخطط معينة ذات أهداف قريبة وبعيدة؟

– من يضمن أن يتمكن الإسلاميون، بمعزل عن المجتمع الدولي، بغض النظر عن صحة أو عدم صحة ما يدعون إليه من مشاريع سياسية، من تلبية مطالب الشباب الثائر على أرض الواقع العملي، هذا الشباب الذي تلعب عنده فكرة “الحرية” و”تحقيق حياة أفضل” حيزاً أكبر من الآيديولوجيات، وبخاصة فإن الأنظمة الاستبدادية قد أفرغت خزائن المال الوطني وتركت مشاكلاً وجروحاً نازفة في المجتمع والاقتصاد؟

قراءة موضوعية لقرار الأحزاب الكوردية السورية حول عدم المشاركة في مؤتمرأنتاليا بتركيا

جان كورد، ‏الجمعة‏، 27‏ أيار‏، 2011

حتى نكون موضوعيين ومنصفين تجاه كل من الحركة الوطنية الكوردية ومؤتمر أنتاليا بتركيا، يجب أن ننظر بواقعية إلى الوضع الذي تعيش فيه هذه الحركة، والظروف المحيطة والامكانات الذاتية لها والنتائج التي قد تضطر لتحملها في حال حضور مسؤولين منه هكذا مؤتمر، يعقد خارج البلاد، وفي دولة جارة أعلن رئيس وزرائها موقفه العلني المطالب بالتغيير السياسي والاصلاح الشامل في سوريا، كما سمحت حكومته من قبل لفصائل سورية معارضة بعقد مؤتمر بصدد ما يجري في سوريا في بلاده. وبدون هذه الواقعية والموضوعية لن يكون حكمنا على قرار الأحزاب الكوردية السورية بعدم المشاركة عادلاً ومنصفاً

إلا أن الذريعة التي تمسكت بها الحركة ليست مقنعة، بالنسبة لي كناشط كوردي على الأقل، الا وهي أن سبب الرفض هو مكان أو بلد عقد المؤتمر نفسه، فتركيا دولة يعيش فيها جزء كبير من الشعب الكوردي ويعاني من سياسات تمييزية، وعليها حل قضيته القومية حلاً عادلاً قبل التدخل في الشؤون السورية عامة أو الكوردية السورية خاصة. وكأن هذه الأحزاب تراهن على ضحالة ذاكرة الشعب الكوردي القوية، فقبل سنوات رفضت المشاركة أيضاً في مؤتمر وطني كوردي سوري في بلجيكا، دون أن يكون هناك شعب كوردي مضطهد ومحروم من حقوقه القومية في بلجيكا، ولذلك كانت الذريعة حينئذٍ أن الحركة “لا تعول على العامل الخارجي”… وترفض إدارة الحركة الكوردية من خارج البلاد… وحتى لو تأسس مجلس وطني كوردي سوري خارج البلاد فإن رئاسة وقوة واساس هذا المجلس يجب أن يكون في أيدي قادة الحركة في الداخل، لأنهم كما يبدو المسؤولون عن الشعب الكوردي دون سواهم من البشر، وهم الذين يقررون حراكه السياسي ومستقبله وكل ما يتعلق به

واليوم، لايخفى على أحد في كوردستان بأن الأمة الكوردية ليست موافقة على سياسات السيد رجب طيب أردوغان فيما يتعلق بوجودها وحقوقها وطموحاتها، ولكن هذا شأننا نحن الكورد في كل مكان، ولهذا المؤتمر الوطني السوري الذي سمحت الحكومة التركية بعقده في بلادها، شأن آخر… فالموضوع هنا ليس العلاقة بين الكورد والترك، أو بين الحركة السياسية الكوردية السورية وحزب العدالة والتنمية، وإنما هو موضوع”الثورة السورية الكبرى” التي ضحى من أجلها مختلف فئات الشعب السوري، وما يطمح إليه عموم الشعب السوري اليوم، وما يحمله شباب سوريا من شعارات، ومنها شعار “الشعب يريد اسقاط النظام”، ولاينكر أن من الذين يحضرون هذا المؤتمر من يقول:”لنعطي النظام الأسدي فرصة أخيرة ولنبدي رغبتنا في الحوار معه مرة أخرى!”… ولهذا يأخذ المؤتمر مكانة وأهمية  لأنه سيعكس الشرخ الكبير في المجتمع السياسي السوري

والسؤال المطروح هنا: – هل سترسل الحركة الكوردية أو زعاماته الرافضة لعقد المؤتمر في تركيا ممثليها إلى مؤتمر شبيه بهذا وبنفس جدول الأعمال، يعقد في العربية السعودية أو قطر أو الامارات العربية أو في دولة من دول الاتحاد الأوروبي أو في الولايات المتحدة الأمريكية؟

بودنا أن نسمع الجواب الصريح لهذا السؤال من “مجموع!” الأحزاب الكوردية الذي يتألف ويتحد في المواقف التي يراها النظام إيجابية فقط؟ فهل هذه القيادات مستعدة لتلبية دعوة نوجهها لها من أوروبا مثلاً، ولكنها دعوة لنقاش أو حوارٍ وطني سوري شامل حول احتمالات التخلص من هذا النظام؟

أما أن الذين دعوا للمؤتمر، لم يستشيروا قيادات الحركة الكوردية، فهذا أمر غريب حقاً. جماعة من الناس، سوريون يفتخرون بوطنيتهم ولهم أفكار سياسية يدعونك لحضور مؤتمر يعقدونه، فإما أن تذهب وإما تشكرهم على دعوتهم وتعتذر عن حضور مؤتمرهم، ولكن لاتستطيع فرض قيود وشروط عليهم، كأن تقول لهم:”لماذا لم تستشيروني؟” فجوابهم سيكون بالتأكيد:”طيب، هات أنت بمبادرة كهذه، ونحن سننظر فيما إذا كنا سنحضرأم لا.” وبالتأكيد لن ترضى أن يفرض أحد عليك شروطه وقيوده… هذا ليس بعمل ديموقراطي أو سياسي أو ديبلوماسي. القرار لك وحدك، ولكن قرارهم لهم وحدهم أيضاً

لابد أن نحترم كل من يعقد مؤتمراً، دعينا إليه أم لم ندعى إليه، ولاحاجة لبيانات إدانة أو تبرؤ أو إظهار تعجيزات، فكم من المؤتمرات تعقد سنوياً في العالم الحر الديموقراطي حول قضايانا الكوردية والسورية؟! أما الزعم بأن هذا المؤتمر غير المؤتمرات الأخرى، فهو باطل أيضاً، لأن المؤتمر لم يعقد بعد ولم يصل إلى نتائج بعد، ولاندري هل سينجح أم لا

في نظري إن محاولة فرض الرأي القائل: “إما أن تأخذوا شروطي وأنا أحدد أين يكون المؤتمر وإما سأرفض وأتبرأ منه”  محاولة غير ديموقراطية وتضر بالحركة الكوردية أكثر ما تنفعها، وبخاصة فإن ممثلي بعض الأطراف قد أصدروا بيانات إيجابية أو وعدوا بالحضور بأسمائهم الخاصة كشخصيات وطنية، واختلاق حجة “تركيا ليست المكان المناسب!” حجة ضعيفة، لثقتنا التامة بأن بعض هذه الزعامات سترفض مثل هذا المؤتمر أينما كان، في داخل البلاد أو خارجه… وآمل أن أكون مخطئاً

كيف ستكون سوريا ما بعد الأسد؟

 جان كورد، ‏09‏ أيار‏، 2011

أقارن لنفسي أحياناً بين نماذج كوردية وعربية وسورية، تزعم أنها تناضل من أجل الحرية والديموقراطية وحقوق الإنسان، وبين أحرارٍ ليبراليين وديموقراطيين ومدافعين عن حقوق الإنسان من الطراز الحقيقي الذي نلتقي بهم ونعيش بين ظهرانيهم في أوروبا منذ أكثر من ثلاثة عقودٍ من الزمن، فأجد هناك ..مع الأسف.. فارقاً عظيماً واختلافاً كبيراً في الصفحتين المتقابلتين، الصفحة السورية والصفحة الأوروبية

الديموقراطيون في أوروبا يؤمنون بهذا التراث الإنساني الذي تعلّموه منذ نعومةأظافرهم، في البيت والمدرسة، ثم في المعهد أو الجامعة أو في الثكنة العسكرية، وكذلك في النقابة ومركز العمل، حيث انضموا في حياتهم لمئات الاجتماعات والحوارات الديموقراطية الجادة، وبخاصة تلك التي هدفها تربية الإنسان تربية ديموقراطية، فيتعلم من خلالها سماع الآراء المغايرة لرأيه الشخصي، ومناقشتها بأدب وهدوءٍ من قبله، دون أن يؤذي من هو خصيمه في الموقف، وتستمر النقاشات بأشكال مختلفة، منها أن يظهر من يؤيد هذا الموقف وآخر يعارضه، ويتحاور شخصان أو كتلتان أمام مجموع المشاركين الآخرين، وفي النهاية بعد أن يعرض كل بضاعته السياسية أو الثقافية أو الاجتماعية، يحاول المستمعون والناظرون الآخرون بصبر وهدوء الوصول من خلال الاسئلة والأجوبة الموجهة لطرفي النقاش إلى الموقف الأقرب إلى الصواب، دون الاستهانة بالرأي المخالف… وهكذا فإن المجتمعات الأوروبية قد أنتجت من خلال النقاش الحر على مختلف المستويات الاجتماعية، الأسرية والمدرسية والنقابية والسياسية والفلسفية، رجالاً ونساءً مؤمنين فعلاً بالديموقراطية التي لايمكن اقامتها أو ممارستها أو تطبيقها دون تربية طويلة الأمد، كما هي حال الآسيويين الشرقيين، الذين تعلموا منذ صغرهم الأدب الجم في المخاطبة مع الكبار في السن ومع الضيوف والتجار والغرباء، بشكل يكاد يعتبر صعباً جداً على سواهم منافستهم في ذلك… وكذلك ما نراه من تواضع وخلقية رائعة لدى الطرق الصوفية التي تعلم منتسبيها الصبر والهدوء والاحترام في سائر المواقف

منذ أيام قلائل، إتصل بي من بلاد النرويج صاحب موقع ميديا كورد الدكتور جوان حقي، الذي أعرفه ناشطاً كوردستانياً ومثقفاً ديموقراطياً وإنساناً طيباً، أعافه ألله من مرضه وأمده في عمره، وسألني بلطف فيما إذا كنت مستعداً لترجمة مقال له، كما فعلت مرّة سابقة له، والله يشهد أنني كنت منغمساً في أعمال كتابية وغير كتابية متعددة ولم أكن أعرف أي مقالٍ يعنيه، فوعدته ووفيت بوعدي، وأنا أقوم بترجمة نصوص إلى العربية أو الكوردية الشمالية أو إلى الألمانية أو على العكس لإخوة وأخوات، سياسيين وأدباء، عرباً وكورداً، ومنهم سلسلة من شعراء وشاعرات عرب، من المغرب إلى العراق، مروراً بفلسطين ولبنان وسوريا، منذ زمن طويل، دون أي مقابل، وانما مساهمة مني لتعميق التواصل بين الناشطين والمثقفين والأدباء في منطقتنا، وبخاصة في كوردستان، حيث عدة لهجات، ومن كتابنا الكورد من لايعرف التحدث بالعربية أولا يعرف الكتابة بها، أو أنه يكتب بالعربية دون الكوردية… وكان مقاله الذي لم أقرأه من قبل حول العلاقة بين النظام السوري والآبوجيين الذين يريدون أن يلعبوا ورقتهم من جديد على الساحة السورية بطريقة يرتاب فيها بعض المحللين والدارسين الكورد ومنهم الدكتور جوان حقي… فأقام بعض أصحاب الأقلام الأوجلانية الدنيا وأقعدوها، وإذا بهم يصفونني والأخ الدكتور بالخيانة الوطنية وباستلام الأموال (الدولارات) من الحكومة التركية عن طريق شيخ طريقة صوفية عثمانلية، وبتعاوننا مع المخابرات التركية…!! ولذا أطلب منهم أن يضعوا أيديهم على رأس أعز ولد لهم وأن يقسموا اليمين على ما يبثونه من اتهامات كاذبة، ومتكررة بحقي، منذ أن شرعت بكتابة سلسلة من المقالات بالعربية في وقت مضى عن “الأوجلانية” وتناقضاتها ومسلسل تعرجاتها السياسية، منذ بداية ظهور حزبها، حزب العمال الكوردستاني، ولمعان بريق زعيمها المعتقل… بل منذ أن تركت إتحاد المثقفين الوطنيين الكوردستانيين في مؤتمره الأول لرفضي العمل وفق دستوره آنذاك، لأنه أصبح آيدولوجياً وكفصيل تابع للحزب وقائده… وأتساءل: أهؤلاء صاروا يؤمنون حقاً بالديموقراطية؟ أم أنهم يتبجحون بها دون أدنى إيمان لأن المرحلة تفرض ذلك عليهم؟ وهل يمكن الثقة حقاً بهؤلاء؟ هل تركوا عبادة الشخصية الأولى؟ وتحوّلوا إلى ديموقراطيين قادرون على سماع الرأي المخالف لهم؟

وهكذا، فإن هناك بين السوريين أيضاً، عرباً وكورداً ومن مختلف الطوائف والقوميات والأديان، أسراب كبيرة من دعاة الديموقراطية، ولكن إذا ما حككت جلودهم قليلاً لظهروا لك تماسيحاً لاتعرف سوى لغة واحدة: التغذية عن طريق العنف وفرض الموقف بالقوة

هناك من إذا حدثتهم عن “القضية الكوردية” تحمر وتصفر وجوههم وكأنك كفرت في حضورهم الايماني العظيم بوحدانية تكوين الشعب السوري، الذي هو شعب عربي من ذروة رأسه إلى أخمص قدميه، ولايقول شيئاً عن حقوق الكورد إلا لدغدغة عواطفهم، لدرجة أن حزباً يعتبر نفسه كوردياً وسورياً يرفض “الانجراف إلى الثورة السورية الكبرى” بذريعة أن ليس للكورد فيها بعد النجاح سوى مزيد من الاضطهاد، لوجود هذه النماذج التي لاتقل عنصرية عن البعثيين في صدارة المجتمع المعارض، أو أنه يتذرّع بذلك

وهناك، من قلت لهم بأن الواقع على الأرض يفيدنا يومياً بحقيقتين، هما

1-الشعب السوري في معظمه مسلم العقيدة، ولابد من أن يراعي المعارض الديموقراطي من غير المسلمين ومن الشيوعيين والعلمانيين ذلك، ويحدد لائحته السياسية وفق هذا الواقع، فيرغي ويزبد، ويزعم أن الذين يعترفون بهذا الواقع عاملون على اعادة سوريا إلى “القرون الوسطى” أو ما قبلها…ويقول بلطف مصطنع: “ما هكذا تبنى الديموقراطية ياعزيزي

2- هناك نسبة كبيرة من العلويين والدروز والاسماعيليين واليزيديين والمسيحيين ولربما بعض اليهود أيضاً، وعلى الإسلاميين التصرّف وفق هذه الحقيقة وهذا الواقع.. فيتفجر بعض المسلمين الذين يفترض فيهم أنهم تعلّموا منذ صغرهم أن ألله سبحانه وتعالى قد قال لرسوله الأكرم (صلى ألله عليه وسلم) ((وإنك لعلى خلقٍ عظيم)) ويسبون ويشتمون ويزعقون: شو…؟ هادول خربونا، عزلونا، سرقوا منا سوريا… خللي الثورة تنجح وبعدين نشوف… والله لنعمل كذا وكذا

هكذا سنتخلص من نظام فاسدٍ، موروث عن دكتاتور، ولكننا سنقع في مستنقعٍ نتن، لأننا لم نتمرس ولم نتمرّن على الديموقراطية في حقل الرياضة الذهنية، ولم نتعلمها في المدرسة السورية، التي ظلّت عقوداً من الزمن في ظل النظام البعثي الشمولي المتخلف، وأنتجت إداريين وحكوميين وعسكريين وبرلمانيين يعتقدون بأنهم ديموقراطيين، ولكنهم في الحقيقة ليسوا كذلك، حتى ولو صارت أسماء أحزابهم “ديموقراطية!”، وهي منتشرة اليوم كانتشار الفطر بعد المطر في بدايات الربيع… إذ صار لدينا “بعثيون ديموقراطيون” و”إسلاميون ديموقراطيون” ، بل و”عماليون – ماركسيون – شيوعيون ديموقراطيون” مثل فلاديمير إليتش لينين وماو تسى تونغ تماماً!…. وحتى “إعلاميون تابعون للنظام السوري ديمقراطيون!” وصارت الديموقراطية قميص عثمان يتسع لجميع القمعيين والمتطرفين والإرهابيين والعنصريين والمجرمين، إضافة إلى المتحزبين للحزب الأوحد، والقائد الأبدي، والتنظيم الفولاذي…و…و

فالذي لايستطيع وضع كرسي الرئاسة لحزبه تحت تصرّف رفيقه الآخر، بعد عقد كامل من الزمن، لايمكن أن يأتي لنا بالديموقراطية، والذي لايتحمل عبارة نقد واحدة فقط من زميله في تحالف سياسي لايمكن أن يأتي لنا بالديموقراطية، والذي يسب ويشتم من يكتب مقالة أو رأياً مخالفاً لحزب زعيمه لايمكن أن يأتي لنا بالديموقراطية، والذي جعل من حربه على دين الأكثرية السورية عملاً يوميا والتزاماً حياتياً لايمكن أن يأتي لنا بالديموقراطية، كما الذي يريد سحق كل أشكال النمل غير نمله الكثير لايمكن أن يأتي لنا بالديموقراطية

لذا، لاتؤاخذوني إخوتي السوريين وأخواتي السورييات، إذ أشعر بمرارة على لساني وقشعريرة في صدري، وأنا أنظر إلى سوريا تنتقل انتقالاً دموياً وخطيراً من عهدٍ إلى عهد، بل والخوف يأخذني من كل طرف، وأنا أرى هذا الحشد الهائل من أدعياء الديموقراطية والمتاجرين باسمها، من الذين لا يستطيعون سماع كلمة مخالفة لما يؤمنون ويعتقدون به، في كل تشكيلاتنا الدينية والسياسية والثقافية والاجتماعية، هذه التي تطرح أمام شعبنا مشاريعها “النهضوية” العملاقة والمحشوة بالألفاظ السمينة كالأبقار الهولندية عن “الحرية والديموقراطية وحقوق الإنسان” ونحن بعيدون عنها بعد الأرض عن كوكب زحل

إلا أن مخاوفي هذه لاتبرر لي، ولا لغيري، في الأحزاب والجمعيات وخارجها، أن نقف مكتوفي الأيدي، بلا أي عملٍ أو نشاط، وشابنا السوريون، من فتيان وفتيات، يتحدون النظام الأسدي الدموي المرعوب والمعزول دولياً وداخلياً، ويدخلون المعركة الحاسمة ضده بصدورهم وإيمانهم، فلا بد أن نفعل شيئاً لمساندتهم، باليد أو اللسان أو بقلوبنا، وهذا أضعف الإيمان… وعلينا الكفاح معاً من أجل تطوير أنفسنا ب(الجهاد الأكبر) أملاً في تحقيق وبناء مجتمع سوري عادل بكل معنى العدالة، من الوجهة القانونية أو من جهة الاعتراف بسائر المكونات الكبيرة والصغيرة، أو من جهة التوزيع العادل للثروات الوطنية والمشاركة في البناء الاداري للنظام المستقبلي… فولادة الديمقراطية عسيرة وطريقها شائك طويل، وقد تكون فيه انتكاسات، مثلما حدث أثناء استيلاء النازيين على الحكم في ألمانيا والفرنكويين في اسبانيا والفاشيين في إيطاليا…ولكن الديموقراطية انتصرت فيها جميعاً

 إنه لاييأس من رَوحِ الله إلا القوم الكافرون

الاستراتيجية الكوردية بين الحوار والمعارضة

جان كورد، ‏09‏ حزيران‏، 2011

مما لاريب فيه أن النظام الأسدي والمعارضة الديموقراطية -الوطنية السورية شرعا يدركان الآن بأن القضية الأهم والأساس في الحراك الكوردي السوري هو انتزاع الاعتراف بالوجود القومي الكوردي دستورياً وعملياً في البلاد، بغض النظر عمن يحكم في دمشق ويعارض الحاكمين فيها. هذه هي النقطة الأساسية في الاستراتيجية القومية الكوردية وفي كل فعلٍ كوردي معارض وكذلك في كل حوار، على مختلف المستويات السياسية والقانونية والثقافية، ومع أيٍ كان من مكونات وشخوص المجتمع السوري. إذ سئم الكورد إهمال مكونهم الكبير وتقليص وجودهم على شكل “مواطن!” من الدرجة الثانية، بعد عقودٍ طويلة من النضال المصحوب بالكثير من الآلام والآمال، والتضحيات الجسام، والحرمان والاضطهاد والتمييز… وأعتقد بأن هذا الهم القومي هو قاسم مشترك أعظم بين سائر القوى والتنظيمات والتكتلات السياسية والثقافية الكوردية، داخل البلاد وخارجها

ومنذ انطلاقة شرارة الثورة السورية الكبرى في 15 آذار 2011، التي لها جذور تاريخية عميقة في التاريخ السوري الحديث تعود إلى انتفاضات مدن سورية ، تخضبت بالدماء في أواخر سبعينات وأوائل ثمانينات القرن الماضي، وإلى انتفاضة عارمة للشعب الكوردي في آذار عام 2004، سفكت فيها دماء العديد من شباب الكورد، طرأ تعديل واضح على الاستراتيجية الكوردية، بالنسبة للعديد من التكتلات الكوردية السياسية، وبخاصة بين المجموعات الشبابية، التي تؤمن بأن لاحياة لأي نشاط كوردي قومي إلا في الوعاء الوطني السوري المعارض بصورة عملية وليس على مستوى الشرائح السياسية الفوقية فقط. إذ شرع الكورد ينشدون “حماة الديار” عوضاً عن النشيد القومي “أي رقيب”، ويصرخون “واحد واحد واحد، الشعب السوري واحد” بدلاً عن ” كوردستان يان نمان: كوردستان أو الموت” ويرفعون عالياً علم سوريا الوطني عوضاً عن العلم القومي الكوردي المتميز بألوانه وشمسه… وصار الكورد يشكون في أي تنظيم أو مجموعة سياسية لاتشارك في الاحتجاجات الشعبية الهادرة، بل وصل الأمر إلى حد اعتبار نشاطاتهم السياسية والثقافية مجرد دعم لكفاح الشعب السوري في درعا الثائرة ومن بعدها حمص وبانياس واللاذقية، أي تلمس الشباب الكوردي مكانه المناسب والملائم ضمن رحم الثورة السورية، وليس على أطراف المحيط الجماهيري بذرائع صون القومية الكوردية أو العمل لانتزاع الحق القومي الكوردي

هذا التحول الكبير في “السياسة الكوردية” وضع حجر الأساس لاستراتيجية جديدة، أرغمت الأحزاب الكوردية على التخلي عن سياسة التغنّي بالوطنية السورية على صفحات البيانات فقط، وانما فرضت عليها الاختيار بين الانضمام للشارع السوري، الذي لم يعد عربياً بامتياز، وانما سورياً يضم الكوردي والعربي ومن سائر الأقليات الدينية والقومية، وبين البقاء بجهاز التلفون الخلوي ملتصقاً بالأذن في انتظار دعوة من النظام للحوار… وعليه يمكن القول بأننا نرى جبهتين كورديتين: إحداهما “سلفية!” مع الثورة والثانية لاتزال مترددة، تطلق على نفسها ألفاظ وألقاب “الوطنية!”، وكأن النزول لمقارعة نظامٍ مستبد متهالك خروج على “الوطنية

ومع الأيام سيلاحظ قادة وزعماء الحركة السياسية الكوردية الذين يفتقرون إلى أدوات ووسائل الوحدة والاتحاد فيما بينهم، رغم كل الشدائد والتحديات، بأن الوقت ليس لصالح الحوار مع هذا النظام الذي عليه الرحيل، والفاقد للشرعية حسب الشرع الرباني والدستور السوري وسائر المعاهدات والمواثيق الدولية وحسب رأي غالبية الشعب السوري الذي هو الأساس في التقرير والاختيار

ويبدو أن النظام لم يتمكن من كسب جميع الفصائل الكوردية الحزبية إلى “حوارٍ وطني” مزعوم، نعلم أن له أهداف عديدة من ورائه، وفي مقدمتها ضرب القوى الكوردية بعضها ببعض و تأليب الشباب على العجائز في صفوفها، ودق اسفين بين الحراك الكوردي في الداخل والخارج، بل بين الكورد والمكونات السورية الأخرى في المجتمع وفي المعارضة، ومن ثم كسب رضى المجتمع الدولي الذي على الطريق الآن للاعلان من خلال مجلس الأمن الدولي عن إدانة القمع في البلاد للحراك الشعبي المدني المسالم

ولكن، في الوقت ذاته، فإن في المعارضة السورية أيضاً –مع الأسف- من يتجاهل الاستراتيجية الكوردية الأساسية، ويحاول بذريعة “دعم الثورة السورية!” تصفية أو تقزيم المطلب القومي العادل للشعب الكوردي، وهذا لايؤخر المساهمة السياسية – الحزبية  الكوردية في الثورة فحسب، بل يضع العراقيل لحوارٍ وطني واقعي وموضوعي يؤدي للاعتراف التام بالوجود القومي الكوردي عبر الثورة  في الشارع، ومن خلال تفاعلاتها وتحالفاتها… ولقد رأينا تباينا في المواقف من المطالب الكوردية العادلة، بين المساهمين في مؤتمر أنتاليا الأخير للتغيير، في حين لانرى شيئاً ملموساً للكورد في نتائج مؤتمر بروكسل الأخير، مع أن جهاتٍ سياسية سورية ذاتها حضرت هنا وهناك

بعض زعماء المعارضة السورية المفترض فيهم أن يكونوا أشد تفهماً للألم الكوردي ورغبتهم في الاعتراف بهم كمكون قومي ذي حق في إدارة نفسه ضمن حدود البلاد السورية، يقولون لنا بصراحة: لقد أصابنا الملل من كثرة إلحاح الكورد على مطلبهم القومي في كل مؤتمر وفي كل بيان… ولكن سؤالنا هو: هل يشعر هؤلاء بالملل أيضاً من تكرار مطالب الشعب السوري في استرجاع الجولان أو تحرير فلسطين أو تحقيق الديموقراطية؟

ولذلك أقول: بقدر ما يتحقق لمختلف مكونات الشعب السوري من حقوق وبقدر ما نتوسع في مجال الادارة اللامركزية نضيّق الخناق على المستفردين بالدولة المركزية ونجنّب البلاد مخاطر قيام دكتاتوريات عسكرية أو حكومات عائلية أو سلطان حزبي غاشم باسم الوحدة الوطنية، ومركزية القرار في الدولة. وهنا يجب أن لايتغير شيء في النقطة الأساسية للاستراتيجية الكوردية السورية