Vîrsiyoneke diristir ji “Hespê reş”

[Li Zaxo hatiye bihîstin û nivîsandin- Socin û Prym]

Tîpguhastin: Cankurd

1 Hey ji roja eyyînê

Mihemmed deng hiltînê

Heç kesî hespî bînê

Bicildu ji min bistînê

5 Go ji dîwanê Eshaba

Ji qencan û xeraba

Kes neda cuwabe

Ji xeynî Emer ê Ibin Xetab e

Kuştin li day û baba

Ne xêr e û sewabe

10 Emerê gulgeş e

Rabû ji seharê

Çû bû gelyeg (geliyek) teng e

Wî kir zikrê bi deng e

Ji bo wî ê Fireng e

15 Emer da bi deştê da

Çol û çolistana

Li berî û beristana

Çû bû gelyek ê kûr e

20 Wî ki zikrê hûr e

Ji bo wî ê xefûr e

Emerê gulgeş e

Rabû ji seharê

Hespê da tîmarê

Des (dest) avêt Zilfîqarê (*)

25 Emer suwar bûye

Çû bî (Çû bû) gelyek pehn e (Pan e)

Wî kir zikrê giran e

Ji bo wî ê mewlan e

30 Emerê gulgeş e

Rabû ji seharê

Emer da bi deştê da

Li çolê û çolistana

Li berî û berîstana

Li Qeşe (Keşe) bû mêvan e

35 Go: Mêvano, xwe reş e (Ser seran)

De kerem ke li pêş e

Ji te dikin feteş e

Wez hatim (bi) har û mar kim

40 Şoleke bi sitar kim

Hespê reş kirya kim

Diravê sipî bazar kim

Li Medînê diyar kim

Qeşe ko wezîr e

Lindeho birayê mîr e

45 O Qeşewo lindehone

Sivik in rabûn weku Gon e  (1)

Aliyê mîr da çûne

God (Got) mîro, êg hed bi har û mar kit

50 Da şoleka pistar (Bi sitar) kit

Hespê reş kiryar kit

Diravê sipî bazar kit

Li Medînê diyar kit

Mihemmed lê suwar kit.

55 Mîr god (got): We ew kî ji min mestir e

De’wa li hespê min e

Go: Bi lezkin bilezînin

Gûzana biçerxînin

Zola jê biqetînin

60 Qeşe got: Mîro, we nîne û nabit

Go: Qeşe te çewa divête?

Go: Qesûd û tirxanin

Hindê me ne hinde ji wan in

Qeşe û lindehon e

Sîfkin (Sivikin)  weku Gone (wekî Cinn)

65 Gotê: Mîro, hespê tey batir e (Betran e)

Bi rojê dikujît çil mehter e

Nexasme biyanî bibînit

Serî lê dihejînit

Ganî (Gana) jê diqusînit

70 Go: Mîro, bila hespê te bibit qesîlê

Jê veket tewîle (Tewlê)

Lê bikit zînê zêr e

Du cara bihejînit

Du cara pitezînit (Bitezînit)

 

75 Bila biculdî ji te bistînin

Qeşe di lendehone

Sîfkin (sivik in) weku Gon e

Bi aliyê Emer (ve) çûne.

80 Go: Qeşe, mîr ku got e?

Go: Hespê reş wê firote

Biha pê negote.

Go: Bila hespê reş bibit qesîlê

Jê veket tewîlê (tewlê)

 

85 Lê bikit zînê zêre

Du cara (bi)bezînit

Bila sê car bitezînit

Bila paşê harve ji min bistînit.

Ew Emerê Gulgeşe

90 Rabû ji seharê

Emer çû kolanê

Go: ya hespê li e’qdexanê

Go: Hespê li kelhêwo

Mi divêt çi bo min nebêyo

Ez te dbim (dibim) bo hebîbê Xwedêyo

95 Go: ew hespê betare (betran e)

Bi rojê dikuştin çil mehtere

Il (Li) ber Emer bû kere

Emerê Gulgeş e

Hespê reş kêşa ji e’qdaexanê

100 Bir serê meydanê

Emer bir qesîlê

Jê vekir tewîlê

Lê kir zînê zêr e

Xwe avêt li sere.

105 Careg (carek)(wî) bezande

Ducar wê (wî) tewzande

Harve ji xudanî stande.

Go: Gawira heyfek xwaste

Ecêb sto neşikande

110 Emer da bi deştê da

Qeşe da bi şûnê da.

Li gawira bû hewar e

Ji burca hatin xware

Heç- weku seyê di har e.

115 Emer şer bi şîr (şûr) kir

Qeşe şer bêtir kir

Emer şer bi şar kir

Qeşe şer bi tebar kir

Meydanê ji xwînê t‘er kir

120 Emer da bi deştê da

Qeşe da bi şûnê da

Gawira qeşe girt û şîreg (şûrek) lêda

Kuşt û avêt çalê da

125 Emer da bi deştê da

Il (Li) çol û çolistana

Her berî û beristana

God (got) dêreg (dêrek) kete di rê da

Ew dêra Şileymon e

Sitare li dêrê nîne.

130 Emer li ber qublê helwesta

Dua‘ ji Xwedê xwaste

Qulqule neşikeste (2)

Dergehê li dêrê vebûne

 

135 Emer da bi dêrê da

Hesp girêda ji dêrê wê da

Çil ruban (ruhban) wê tê da

Serê her çila jêkir

140 Pencera dêrê kir (3)

Deriyê dêrê pê asê kir

Hey hatin hey hatin

Kafirê di gawira hatin

Li dor dêrê werhatin

145 Ew dêra Şileymon e

Sitare li dêrê nîne.

Emer zend û bazin hilmiştin

Emer sê-sed jê kuştin

Hin dî Emer kuştin

Sê-sed hindî hespî kuştin

150 Hey hatin hey hatin

Kafirê di gawira hatin

Li dor dêrê werhatin

Dêra Şileymon e

Sitare li dêrê nîne

155 Kafirê mezin hatiye

Dua‘ ji Xwedê xwastiye

Destê xwe li dêrê têwerandiye

Dêrê ji erdê hilaniye

160 Kafir êdî ji wê ve hatiye

Ewî got dua‘ ji Xwedê xwastiye

Kafir êdî go: “Ne bi quweta Xwedê

Bi quweta diya min, ez dê dêrê hilînim” (4)

Dêr il (Li) cîh da rûniştiye

Kafirê çarexê dêrê girtiye

Emer li dêrê da hişyar bûye

 

165 Go: Da biçîn Medînê

Em dê kula reş bixînê (5)

Em dê paş vegerînê

170 Emerê gulgeş e

Rabû ji seharê

Go: Ya çûçka ji hêlînê

Şte (ji te) dikim hîviya rabe ji bangînê

Çengê xwe sor bike ji xwînê

Ciwabê bibe Mekke û Medînê

Pêxember hewarekî ji me ra bînê

175 Tu bêjî pêxember hatin hewe kafirê melû’ne

Go rabîn (rabûn) lawê ser bana

Bezîn cebilxana

Cebilxane aniye

Hemî lêg (Li êk) belav kiriye

180 Li ser hespa deynandiye

Rabûn lawên ser bana

Bezîn cebilxana

Kirin ber xwe hespane

185 Li ber xwe hespe kirin

Tox û ala birin

Tox û ala zer e

Ji Mekayê hatin dere

Pêj miqabilî pêxembere.

190 Go tox û ala Şîn e

Ji meydanê derketîne

Eshab ceme bûne

Il (Li) xana Emer çûne.

Eshabî di hindik in

Şêrêt wan ne li nik in

195 Ew herdu şêr kîne?

Êg (êk) Emer û êg (êk) Elî ne

Meydanê kirî xwîn e

Eshabî di hindik in

Şêrêt wan ne li nik in

200 Ew herdu şêr kîne?

Yeg (êk) Emer û (êk) yeg Elî ne

Eshabî hatîne

Nêzîkî dêrê bûne

205 Kafirî ceme bûne

Eshaba berê xwe lê dayîne

Emer ji dêrê derketiye

Pêj miqabilî kafira ketiye

Eshabiya Emer dîtiye

210 Bêraq hilaniye

Êsker hilkişiye

Çarexê kafira girtiye

Heçî ê kuştiye

Yê dî wî girtiye

215 Ew yek serê wî birriye

Elî ji nû hatiye

Zilfîqar kişandiye

Il (Li) nav kafiran ketiye

Kafir qut kiriye.

220 Elî sûnd xwariye

Ji ser pişta Dundilê peya nebûye

Heta rikêb xwînê negirtiye

Mihemmed bihîstiye

Xwîn ji erdê firiye

225 Rikebî (6) li Dundilê girtiye

Ji nû sûndê wî betal bûye

Ji ser pişta Dundilê peya bûye.

————————————————————————————–

(*) Zulfîqar navê şûrê Îmam Elî ye, ne yê Umer Bin Xettab e

(1)    wekî ên Gonê: Cinn

(2)    Qulqule: Qul huwellaho Ehed

(3)    Kirin pencera dêrê

(4)    Ev pevek nehatiye stran, lê hatiye gotin

(5)    Kula reş nexweşiya Xerçengê ye

(6)    Divê li ciyê „Rikêb“ di vir de „Xwîn“ hatiba nivîsandin.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s