Cembelî [1]

[Ji berhevoka Socin û Prym – Petersburg 1887]

Tîpguhastin: Cankurd

 

Go landikê Cembelyê min ji darekî sêva

Wekî ez fikirîme rizqê lawkê min go sêvek pê va

Cembelî were ser sîngê Binefş Xatûnê raze ji nîva sêva pê va

De lorî lorî Cembeliyê mi lorî,

Ehmed bi Qurban Binefş Xatûn bi gorî

Go kulmal were ser sîngê Binefş Xatûnê raze,

Birevîne bibe zozana di jorî

Go der xanîkê Cembeliyê min jî dibêm aqil bijaye

Min vê subhê birek pale berdane xema ji dilê xwe va ye

Go Cembelî vê subhê were ser sîngê Binefş Xatûnê îro roja min û te ye

 

Go de lorî lorî Cembelyê min lorî,

Ehmed bi qurban, Binefş Xatûn bi gorî

Were Binefş Xatûnê birevîne bibe zozanê di jorî

 

Go zaro zaro

Serê kopekê babê xwe xwaro,

Eve sê sala landikê dihejînim, temara li çavê Cembeliyê kiçig (kiçik) naêt

 

God (got) derxînkê Cembeliyê min jî dibên bi ganek e

Mi vê subhê pale berdane yek bi yek e

Herê (erê) Cembelî were ser sîngê Binefş Xatûnê raze

ev e dinya ji xwe çerx û felek e

 

De lorî lorî Cembelyê mi lorî

Ehmed bi qurban, Binefş Xatûnê bi gorî

 

De zaro, zaro,

Serê kopekê babê xwe xwaro,

Eve sê sal e ber mindala Cembelyê kiçik dilorînim, ahê dîno

Temare li çavê Cembeliyê kiçik naêt

Go xencera Cembelyê min ji cewher e

Şefeqê dabû sîngê Binefş Xatûnê vê di bin de e’lba şîr e

Go gelî xelkino de hûn bizanin

Cembeliyê min ney Kurmanc e

Cembeliyê min ji malê di mîr e

Go de lorî lorî Cembelyê mi lorî

Ehmed bi qurban, Binefş Xatûn bi gorî

Were Binefş Xatûnê birevîne, bibe zozanê di jorî

 

De zaro, zaro,

Serê kopekê babê xwe xwaro,

Eve sê sala li ber mindalê Cembelyê kiçik dilorînim

Temare li çavê Cembeliyê kiçik naêt

 

Go here pîrê pîra qutê

Bes bike li der konê e’rebî pitepitê

Heke min des (dest) avêd (avêt) vî berçîtî û vê mêkutê

 

De lorî Cembeliyê mi lorî

Ehmed bi qurban Binefş Xatûn bi gorî

Were Binefş xatûnê birevîne bibe zozanê di jorî

 

De zaro, zaro

Serê kopekê babê xwe xwaro

Eve sê sala ber mendala Cembeliyê kiçik dilorînim

temare li çavê Cembeliyê kiçik naêt

 

Go min dîd (dît) vê subhê di nîva şevê da

Cembeliyê min suwar e li hespekî kumêd e

Binefş Xatûnê subehiyan û êvara bibit xulamê vê bejnê da

De lorî lorî

De zaro, zaro…

—————————————————————

[1] ) Div ê stranê de, ku li Zaxo hatiye nivisandê du serdor, wek dixuye, hene. Yek bi (de lorî) dest pêdike û ya din bi (de zaro) dest pêdike. Ev ne xem nake, ku wan herdu herdu serdor, di metnê xwe de, li dawiya her malikekê hatine an ne.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s