Qewlê Pîr Dawid

Tîpguhastin: Cankurd

Qedirê mêray çend e
Yî bê kule, bê gazind e
Da bidin medihê Dawidê xerbend e
Qedirê mêra we ye Bê kule, bê gazinde ye
Da bidin medihê Dawidê xerbende ye
Bifikirine vî rengî Şêx Mûse û siltanê zengî
Dê çine ba Şêxadî bi cengî
Siltanê zeng mêrekî bi kar e Ber diçin diho û nikar e
Barek kir buye bar e
Aliyek sêke, aliyek jehre
Dawid kire qasid ba Şêxadî ve dihinar e
Dawid wê di çiye Şêxadî jê pirsîye
Dawid tu bi xwedê kî îlahîye
Tu dê bêjiye min rastîye
Diyarîya siltan zeng bo min hinartî çiye
Dawid deng dike bizar e

Ezîzê min çi nîne pêşteve neye diyare
Diyariya siltanê Zeng bo te hinartî,
aliyek sêke, aliyek jehre
Dawido weye we nîne Tu barê xwe dayne
Aliyek rune, aliyek hingivîne
Dawidî barê xwe dana ye Şêxadî da, sed keramet nema ye
Dawid ser destê Şêxadî şehde da ye
Dawid vegeriya siltanê Zeng jê pirsîye Dawid tu bi xudê key, îlahîye
Da bêjiye min rastiye
Ka hiner û kerametê wî Şêxî çiye
Dawid we dibê ye Mîro vegerê were ser rê ye
Hinera Şêxadî bê şik hinera Xwedê ye
Siltanê Zeng êke ne çêkir Ecêbê kibar li nefsê kir
Girt û ji binda zimanê Dawid jê kir
Pîr Dawid pîrekî bi erkan e Sê roj û sê şevan e
Nav leşkerê siltanê Zeng geriya, bê zarî bê ziman e
Ziman nebû bi desta wê didet xeber e
Pîr Dawid pîrekî mêr ser e Sê roj û sê şevî derander e
Ziman nebû bi desta wê didet xebere
Pîr dawid vedigeriye Şêxadî pifkire devîye
Hefit cara zimanê Dawid ji berê çêtir digeriye
Dawid hilû her e Heke li xêre, heke li şer e
Himeta min hebet bi te re
Dawid dibêje: Hey pedşê mino yî bêrî Heke tu kerameteke ji zimanî,
mezintir ji minre ne hinêrî
Siltan Zeng û malxweyê xwe bi çi renga nasipêrî
Şêxadî bi keramet e Dawido me bi tere şerte
Me bi te eynete
Heke siltanê Zeng bo me bike berbat e
Şêxadî Dod dixweste Behra nazokê dibin çengî de dibest e
Bi nav leşkerê siltanê Zeng ve kirbû qest e
Dodê şidênî Siwarbe li borê kulpînî
Here leşkerê siltanê Zeng bo me bişkênî
Şêxadî Dod dihinar e Borê kulpê kirbû siwar e
Nav leşkerê Siltanê Zeng ve dihinar e
Çend zad û êmîşê wan dixwar e
Siltan Zeng û malxweyê xwe,
mabûn di şermîn di şermezare
Siltanê zeng ji malxweyê xwe pirsîye Tu bi Xwedê kî îlahîye
Dê bêjiye min rastîye
Ka zigê Dodê çiye
Malxwe deng diket bi zar e Mîro zigê Dodê hilîn e
Wa di binda behreke şîn e
Dinya û alemê çare pê nîn e
Ji xeynî qutbê zemên e
Şêxadî xudanê qirar ê Mêr cema kirin li mixar ê
Pîr Dawid xelat kirbû wê car ê
Pîr Dawid pîrekî bi erkan e Li gel çil pîra kire pîrê kereman e
Şikira me suniya(Êzdîya) sidqe û heya û îmane

Dawiye de sunî nayê mehna ku hun kurdê sunî tên qesdkirin.

Di sebeqeyek din de,
Sinnet bê em sinetin
Zebûnî kêmtaqetin
Em ji xwedê û Şêşims bi eynetin.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s