Pêdaçûn di helbesta kurdî ya klasîkî de-2

 • Cankurd
  09.08.2009
  Pêdaçûn „Mubalexe“, ku bi Almanî jêre „Hyperbel“ dibêjin, û me para pêşîn ji vê lêkolînê li ser wê yekê di dastana Melayê Cezîrî de nivîsandiye, li ba şêxê helbestvaniya kurdî, Ehmedê Xanî jî pir bi kar tê.
  Ew di rewşdayîna Mîrê Botan de, di dastana „Mem û zîn“ de,wilo dibêje:
  Mecmûe’yê mumkînat û meqsûd
  Wacib kirbûn li nik wî mewcûd
  Di vir de teviya dibeyan û giş mebestan di kesaniya mîr de hene, eve jî pêdaçûneke kin û kurt û pir xort e, bi zanatî hatiye, lê di rastîniyê de nakeve hişan.
  Li ser koçka mîr û li ser hêla h’eremê vê dibêje:
  Sehna he’remê ji nazenînan
  Cennet tejî bû ji h’orê e’ynan
  H’oriyê wî di cennetê gelek bûn
  Xulamêd wî h’ezretê melek bûn
  Li ba Mîrê Botan, li gorî helbesta Ehmedê Xanî, behişteke tijî „h’orile’yn“ heye, ku heta xulmanêd wî jî dibine hezretên melekan…
  Li ser Zînê û xûşka wê Sitiyê vê ciwankirin û lewendkirinê dubare dike, balatir û xweşiktir li qelem dixîne, ew dibêje:
  Yek esmer û ya duyê zerî bû
  Yek h’orî û ya duyê perî bû
  Gerden te digo di destê saqî
  Qarore ye por şeraba baqî
  Yan şubhetê şîşeya nebatê
  Yan menbea’ kahniya heyatê
  Ew herdu wekî du şebçiraxan
  Gava dimeşîne bax û raxan
  Nalan dikirin cemad û h’eywan
  Talan dikirin nebat û însan
  (Qarore: şîşe ye, mebea‘: bi Erebî ye: jêdera kaniyê, cemad: bi Erebî ye: Bê can.)
  Van rewştên ku di vir de hene, bi tevayî pêdaçûn in helbestî ne, di rewşdayîna jin û yaran de, li ba gelek hozanvan ên me yên kevnare têne berbiçavkirin, ne tenê li ba Ehmedê Xanî. Gerdenê yarê wekî qarore û cama piyalê ye, ku têde şeraba safî ya nebatê heye, an ew kanî û jêder a ava heyatê ye…!!!
  Carina mirov ji xwe dipirse, gelo: Evana ewqas bi hev hikar bûne an jî van pêdaçûnên xweşik û delal di wan deman pir hezkirî bûn, wekî niha hinek hozanvanên me bo keviran lêv û guhan, û bo heyvê basikan, pêda dikin?
  Ehmedê Xanî jî wekî Melayê Cezîrî dihêle „sed“ dil û can ji ber evînê bêne sohtîn û biraştin û têkiliyê di navbera mirov û kewkeban de pêda dike an wan wekî kewkeban balatir û balkêştir dike.
  Ew li ser Zîn û Sitiyê vê dibêje:
  Sed can û dil û ceger disotin
  Xelqê bi mesel ji wan digotin
  Rojan û şevan gelek dinalîn
  Heta ku di gel melek dikalîn

  Em di vir de ne tenê sohtîna dil û cerg û mîlakan dibînin, lê belê em nalîna xelqê bi rojan û şevan dibihîsin, û bi ser de jî kalîna melekane ji ber çelengiya herdu xangan.
  Li ser Mem û Tacdîn jî vê dibêje:
  Ew yar ji dil ne serserî bûn
  Wan şubhetê Mêhr û Muşterî bûn
  (Ji dil: bi wate ya “rast”. Mêhr û Muşterî du kewkebin di asîmanên gerdonê de).

  Di cejna Newrozê de, gava ku Mem û Tacdîn rastî “pêrgî” Zînê û Sitiyê dibin, Ehmedê Xanî wilo wê temaşgehê tîne rewştin:
  Wan gofte nedî ku ew çi rengin
  Wî go: Du kur in, ziyade şengin
  Wan go ku bi şûr û şeşperin
  Yane bi xedeng û xencerin ew
  Di navdayîna bo rengekî ji rengan mirov carina peyva lêhatî nabîne, hostayê helbestê, Ehmedê Xanî jî dihêle ku herdu lawên (Mem û Tacdîn) ku pêrgî Zînê û xûşka wê Sitiyê tên, tew gofteya “bêjeya” li gor wan rengan nebînin.
  Ew hîn bêtir pêda diçe û dibêje:
  Wî go ku bi xemze û bi awir
  Xelqê dikujin wekî bi keyber

  Gotin: E’ceb ev keçêd kêne?
  Yan herdu melaîkêd Xudêne

  Ev mêwe li kî cihî gihane
  Ev gul li çi gulşenê numane

  Sed car diketine astanan
  Hetta ku gihane Aşiyanan

  Herdem ku Sitî û Zîn dibêjin
  Sed reng sirşikê xûn dirrêjin
  „Sed“ car û „Sed“ reng li vir jî heye, ew jî bo bêtirkirinê ye û bo pêdaçûnê ye, û li vir jî çavlêdank „xemze“ û awir dibine acetên cengê, wekî li jor „xedeng“ û „xencer“ li vir (Keyber) heye û gelek xûn ji ber lêdana wan çavan têye rêtin.
  Ehmedê Xanî dizane sohtîna liyaniyê „eşqê“ çendîn bi hêz û bi hikarî ye, lew re wê dîmenê perwaneyê ku di dora agirê re digere di vir de hîn balatir û naztir û ciwantir diwêneyîne, ew ji evîna govdeyî hildikişe pileyeke bilindtir, ku qefesa sîngî mişkat e ‚çiraxe‘, dil dara ku agir û rohniyê dide, can zeyta ku bi wê mişkat têye vêxistin, û ew hemî pêdakirina caneyî ya mezin bê ked û cefa bi dest nakeve…Mem û Tacdîn bê têkoşîneke caneyî ya mezin wê wekî perwaneyên ku li ber agirê per lê hatîne sohtîn bibin:
  Tacdîn û di gel Memê te gotî
  Perwane ne, per li wan me sotî
  …hûn bimînin di xêra Xwedê de
  (Bermayê lêkolînê hîn heye)

  • 1 October 2009
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s