Basikên şikestî

 • CankurdHestiyên Kurdan li rêka şer rizî ne
  Basikên bazan di fîrê de şikî ne
  Hin dizên Turk û Ereb, hin Farisî ne
  Ev du rojin, mêr û çekdaran revî ne
  Gel wekî derya tijî xeyd û birîn e
  Lawik û zeryan bi kovanan kewî ne
  Pîremêr û dilberan gazî, girî ne
  Qelfeyên şêran li sînoran ketî ne
  Kes nikare destê xwe carek hilîne
  Çi kumêtin, va li Kurdistan bezî ne
  Ew neyar in, pir serlawan birrî ne
  Mêjoya hovan kirêt e, tev xwîn e
  Kes nehin gora me îro hilweşî ne
  Lê nizanim wê kesê tolê werîne
  Ma kesê destê me bigre, rakişîne
  Ey kurê Dasin, rumê xwe daweşîne
  Careka dî wa dema azad vejîne
  Dijminê jînê ji nû ve dagerîne
  Ta bi carek kes ji mala wî nemîne
  Ey kurê Dasin, hilo, Em omidî ne…
  1975

  *******

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s