Ûsif û Zelîxa

Beyta Ûsif  û  Zelîxa

[Ji berhevoka Socin û Prym, 1889 Petersbourg]

kurdistanicom@yahoo.de |   DUSK, P. O. Box: 410 120 , D – 53023  Bonn

Tîpguhastin: Cankurd

Pîrê Yaqûb duwazde kur jê bûn

Ew hemî fêrisê di çê bûn

Zêde Ûsif, Binyamî ([1]) bûn

Ew duwazde birane pi (bi) jimar e

Ûsif, Binyamî, sebî ne

Ew herdu ji dayik din e

Ew reng xorşîd û nehar e ([2])

Yûsif ji merteban pêtir (bêtir)

Husn û cemal çêtir bû

Zêde ji biraya mestir bû

Ji birayê mezin vebar e

Birayê mezin ve dikit huzn û gengaş e:

Ew babê em dayîn baş e

Di gel Yûsifî oldaş e

Ew bira jê bi kîn û qehr e

Gelî bira dê vê qehrê biderkin

Dê bibi(n) ravê berzekin

Dê fena bikin yek car e

Ew bira rabûn ji vê navê

Li Ûsifî dikin silavê

Keko rabe, de ba biçe (biçin) ravê ([3])

Ew rav nêzîka beravê

Yûsifî wê ditin cewabê

Ez pê xwe nadim rikabê

Heta cuwab neyêd(t) ji nig babê

Heta bab nedit qerar e

Go: Bira, rabin ji vê navê

Ewe çûne lig (li nig) babê

Go: Babo, Yûsivî raveg (k) ji me xwaste

Babê dibêjît Yûsivê min î zeî’f e

Nakitin terhê şefîf e

Di gel we nabitin hevkûf e

Wî kar nîne bête kar e

Go: Ya babo, şolê te di evane

Pêşiyê teg bi perdane

Rav nêzîkin temaşane

Em hem birayin, hem oldaşin

Babê dibêjid: Dê bilezkin, bilezînin

Yûsiv î min qenc bixemilînin

Bibin ravê zûka bînin

Ji bo min bînin ber êvar e

Go: Ya babo, em dê bi ravan kin

Xilmatok sae’t û gavan kin

Xilmatok li ser çavan kin

Ji bo te tînin ber êvar e

Ew bira çûne wê navê

Wan îcazîne ji lig babê

Ûsivî pê da rikabê

Ew digel bira çûbû ravê

Wan bira jê bi kîn û qehr e

Wan rav birin ji malan pê da

Birag (k) dîtî li nîva rê da

Çingilê wî girte avê tê da

Ew bê perwer çû, bê çar e

Ew Ûsivî lawdê (lawê) qend e

Wî u’lmê Xwedê dixwande

Heyfa me mabû çende

Vê gihîştê teyar e

Cibraîl bi layê seqtî

Gava gihîştê pê (bê) weqtî

Rukban de heç weku mîrê ser textî

Bi qudreta ê Cebbar e

Bira wê gavê peşîman bîne (bûne)

Wê dikin huzn û girîn e

Em dê çawe di pêş babê kevîne

Ew xusarin pêşeman e

Birayê mezin zend û bazinê xwe hilmişte

Xezalik dîtî we (û) kuşte

Cilkêd Ûsiv bi xwînê mişte

Ew çûne lig babê bi xware

Ew bira hatin a ji wê ve

Ew Kena’nî ([4]) bi jin û mêr ve

Ew hemî vê çûne ji pêr ve

Ewê jê tikin (dikin) pisyar e

Go jina wî şer kir

Ew her çûne her saxber kir

Weku li Ûsivê salê (salix) kir

Wan hewar û sed zinar e

Go: Ya babo, em ser belayekê hilbîn (hilbûn)

Çavê me ji Yûsif xafil bîn (bûn)

Sê gurga revand û xware

Pîr Yaqûbî deng hilanî

De zeîf mekin vî canî

Kanê cihwarê emanî

We cergê min da pi(bi) xisar e

Pîr Yaqûb ji xanî derkefte

Vê dikelhîtin wekî neft e

Ew şaşik ji serî kefte

Ew mecrûhê birîndar e

Pîr Yaqûb bi xwe pêxember bû

Hefdê (heftê) ezmana (zimana) digel bû

Hefdê ezmana (zimana) dizanî

Ê gurga, teyr û tiwal e

Pîr Yaqûb gaziyeg (k) rahêla

Li ceme’ bîn (bûn) gurgê di rêla

Ê deştan û ê nihêla

Vê direvin çar kenar e

Ji wê ve hatî gurgê mestir e

Kafiro, te çima hev (ev) kire

Ma te bîr naêt roja axir e

Ew te Ûsivê min xware

Go zikê gurgî rizî bit

Çavê di gurgî peqî bit

Devê gurgî şikestî bit

Heke min Ûsivê te xwarî bit

Eve çu sundeke dijwar e

Ji wê ve hatî gurgê lal e

Sund xwarî bi h‘elal û mal e

Gel Yûsivî ne bûm heval e

Ev çi sundeke pi (bi) kifar e

Ji wê ve hatî gurgê kîf e

Sund xwarî bi cûz û elîf e

Gel Ûsivî ne bûm hevkîf e

Eve çu sundeke dijwar e

Ji wê ve hatî gurgê dî ye

Go ya pîr Yaqûbê nebî ye

Ma tu pi (bi) xwe nuzanî evanî kî ye

Heke ne dibêjime te, Ûsivê te li ku ye

Ew xeta (ya) Ûsiv ji biran e

Go: Ya gurgo, ji nav dehban axî bê  (jehir bê)

Dewletek mazî li serî bê

Goşt li devê te biraştî mîhan û berx û kee’r e

Pîr Yaqûb (bo) gurga destûr da

Ew mecrûhê birîndar e

Ew vegera hatî mal e

Çav lê kore bûn derhal e

Ketibû li mal çend sal e

Go karwanek ji Yemenê rabû

Ajotvanan tang terek bû ([5])

Ser derê (devê) bîrê ordek bû

Wê di bagir bûne ji tîhne

Bazirganbaşî vê dibêjid

Rist û dewleka bavêne

Dewlekbaşî des(t) avêtî dewlê

Dewlek avêtî li gewlê (golê)

Yûsivî dez (dest) avêt dewlê

Bi qudreta Şahê Mewlê (Mewla)

Bi qudreta ê Cebbar e

Dewlekbaşî weku dewlek avête

Dewlek dez (dest) bi giranî tête

Ew hindî dikêşit naête

Çi rohnahiyek li gel tête

Ordîno werin diyare

Bazirbaşî dibêjid

Barê bînin ji ber, bar barkin

Dê mih’afe bînin têwerkin

Dê hespa bînin suwar kin

Vegera (oxira) xêrê ev car e

Va rev bidî li biyabanê

Misrî hatin gihanê

Van qûnax kirin li xanê

Vê jê dikin ordî bazar e

Gazî kirî deşt û delal e

Biçûk û mezin, tifal e

Kes nema bîye (bûye) li mal e

Hemî hatin telebkar e

Got pîreke Misrî medh’al bû

U’mrê wê pênsed sal bû

Du penk dezî li bal bû

Ew jî dawe (daye) ûsif bikirît bi kiryar e

Dunya a’lem muşterî bû

Zelîxa xatûnek zerî bû

Ew ji ber malê xwe beyî bû ([6])

Çi xatûnek nazdar e

Zelîxa xatûnek Misrê bû

Daîm da li ser qesrê bû

Hukmê wê heta Besrê bû ([7])

Ji bilî tît û nêrgiz û qamç û gohar e

Zelîxa ê diket fetêşe

Tu benî ([8]) bîne li pêş e

Evê zêrî wê dikirim (dikim) pêşkêş e

Da bibînit bi çavan e

Ji wê ve Zelîxaya rind e

Dê biha bike bi çend e

Wî gotê bi sêsed dînar e

Zelîxa vê dibêjid bazirganî

Tuyî xeşîmî sergerdanî

Ew tu pi (bi) qîmetê nizanî

Sê cara li ber zêran e

Zelîxaê diket fitêş e

Tu benî (lawik) bîne li pêş e

Mîzanê bîne bikêşe

Sê cara li ber zêran e

Zelîxaê derê xezînê berda

Sê cara Ûsivî li ber zêra kişande

Her carekê çange li ser da

Vê bi xwe kirrî êg (êk, yek) car e

Ew benî yê pişte pişt e

Zelîxaê îna gehîşte

Dêmî li heyva şeş û heşt e

Ew wek mangê ([9]) li çarde hijmar e

Ew wek mangê li nava stêra(n)

Zelîxaê lê bî (bû) heyran

Ew ji ber eşqê malikwêran

Ew derdê eşqê dijwar e

Zelîxaê birî koçka neqşandî

Wê bi mehwarê reşandî

Bisk (Misk), Ember (Enber) lê reşandî

Ew cihê kurê salê ye

Zelîxaê birî pişt heft derga êxiste

Wê balife da bin pişt e

Wê xanî kir bi zêr û tişt e

Ew bi xwe bî (bû) xizmetkar e

Zelxaê vê dibêjid Ûsivî, ezî qencim

E (ez) zêde bi mal û gencim ([10])

Ez bi husniya te hevpencim ([11])

Hêvî ti(di)kim bike ev kar e ([12])

Yûsivî dibêjid nedame nedame ([13])

Xatûna aqiltemam e

Şerbetok li tirar û came

Nezera te li min h’eram e

Bi xaliqê leyl (şev) û nihar e

Go: Cuwab çû bû malê di mîr e

Ji ciwan û xas û pîr e

Zelîxa têtin li bîr e

Hemî dikil (dikin) lomekar e

Zelîxaê dibêjid ew beniyê min delal e

Ew bêhnî xweş e, xwemal e

Ji biskul û dilkumar e

Zelîxa dibêjid ya xatûnê di muxrib zemînin

Heke hûm (hûn) beniyî pi (bi) çava bibînin

Hûn hemî heyrane (di)mînin

Ez tihê nîme ev care ([14])

Go ev xatûnê di Misrê çendin

Ew heçî ciwan û rindin

Zelîxaê bi jor vexwendin

Go çil xatûn pi (bi) jimar e

Wê bo (wan) kir leyl û unkar e (înkar e)

Zelîxaê xatûn deyna (deynan) li vê nabê

Wê torinj avêtî navê

Wê her êke kêrek davê

Kêr hemiya cins û kar e

Go ew Ûsivê Kenaa’nî

Wê xemiland weku bizanî

Perdeyeg(k) ji ber hilanî

Ji xeflatê îna diyare

Go ew xatûna di muxrib zemînin

Weku Ûsivî pi (bi) çava dibînin

Hemî heyran dimînin

Keffî (dest) sor kirin ji xwînê

Ew xatûnê çavpiyale

Deh jê bîn (bûn) dîn û har e

Deh jê mirin derhale

Ew her bîst êdî bavzer (Dîmzer) bûn

Ji ber eşqê bê mefer (revgeh) bûn

Go derdê eşqê dijwar e

Zelîxaê Ûsiv birîd li jor e

Wê xemilit kesk û sor e

Wê birî pişt hefd (heft) dergahê muxdar e (muqdar e)

Wê birî pişt hefd (heft) dergahê êxiste

Her hef (heft) dergah li dûv da êxiste

Wê dikit leyl û medar e

Zelîxa dibêjid carekê du min hilnêre ([15])

Bes berê xwe ji min wergêre

Go: ez xerîbim xusar e

Zelîxaê wê dibêjid Yûsivî, ezê qencim

E (ez) zêde bi mal û gencim

Ez bi husniya te hevpencim

Hîvî ti(dik)kim bike ev kar e

Ûsivî dibêjid nedame

Xatûna aqiltemam e

Şerbet oxu (axî) li tirar û cam e

Nezera te li min h’eram e

Pi (bi) xelkê leyl û nehar e

Zelîxaê wê dibêjit Ûsif dîsanê

Herdu piya li te ti(di)kim zewlanê

Te têxim hebsê, sîndanê (zîndanê)

Ew Ûsivî vê dibête:

Min hebs û sîndan xweş divête

Gel di ba xwe nebim fihête

Gel ba xwe nebim şelmezar e (şermezar e)

Ûsivî  yepxanim (ya xanim?!) xêz e

Alayeg (k) rabû wek têz e ([16])

Her hef (heft) dergah li ber vebîn (vebûn) bi rêz e

Vê bi dereca da çû xware

Ûsivî siyare li deştê

Zelîxaê pişt ve gehîştê

Giras (kiras) dirand ji nîva piştê

Di girîvanî da berxware

Ûsivî xwe bi dest naspêre

Zelîxaê vê dibêjît mîr e:

Yûsivî her binyê ([17]) te ye

Vî de’wa li cihê te ye

Bo çi lê nakî pisyare?

Mîre vê dibêjîd (t): bilezkin bilezînin

Debanî (sîlah’î) zûke bigehînin

Serî ji nav mila bifirînin

Tu bo çi dikî ev kare?

Mîre vê dibêjîd dê vêkin (bikin)

Dê qeydê bînin li pêkin

Dê serî ji nav mila jêkin

Tu bo çi dikî înkare

Yûsivî vê dibêjîd mîre

Ew kûçka li xendekê pi (bi) şîr e (şûr e)

Ew pi (bi) vê surrê xebîre

Bîne jê bike pisyare

Go: Kûçka li xendekê hişyar bû

Hewcîka kerasî bi kar bû

Zelîxaê di benî (xulam) nezer bû

Ew benî xwe naspêre

Mîrê vê dibêjîd dîsanê:

Herdu piya lê bikin zewlanê ([18])

Dê bêxin hevsê (hepsê) zîndanê

Bihêlin li wêrê çend sal e

Mîrê Misrê tekbîr kir

Yûsivî li hevsê yêxsîr ([19]) kir

Wî hêla li wêrê, ji bîr kir

Hêla li wêrê çend sal e

Du girtiyê dî li hevsê bûn

Yûsivî di gel wan sê bûn

Êk xebbaz (nanpij) û (ê  dî) şerabdar e

Herduka xewnek bi şev dî

Şerabdare teyra goştî li dev dî

Ser serî revand û xware

Herduka rabûn subehî sehare

Ji Yûsivî dikin pisyare

Ûsivî dibêjîd dê rabin subehî sehar e

Xebbazî dê din (bidin) li kenar e ([20])

Şerabdar dê berdin çîd (çît, diçît) mal e

Ez dê mînim şûnewar e

Wekî rabûn subehî sehar e

Xebbazî dabû(n) kenar e

Şerabdar berda(n) çû mal e

Yûsiv mabî (mabû) şûnewar e

Temam bû sêzde salê pi (bi) jimare

Mîr xewnek dîtî li mal e

Hefd ga xurt in, hefd ê jar e

Ew zibûnî (ji binî) xurtî xware  [ ên jar ên xurt xwarin ]

Mîrê Misrê gazî kire rahibdar e

Ewî jê dikit pisyar e

Kes xewn bo (min) ne kir îzhar e

Şerabdarî vê dibêjîd mîr e

Girtiyê te li hevsê yexsîr e

Ew xewna dikit tefsîr e

Bîne jê bike pisyar e

Mîrî vê dibêjid: Bilezkin, bilezînin

Dê girtiyê hevsê bînin

Da em jê bikin pisyar e

Yûsivî dibêjid ez nayêm

Gazî bikin Zelîxayê

Da beyan bikit xetayê

Da bizanin hindî şer e  [şar e]

Zelîxaê ji dilê xwe emîn bû

Go: Ev xetaye ji bin min bû

Vê pê zanî hindî şare

Yûsivî dibêjid : Ya mîro, ma tu nizanî?

Hev (heft) sala dê êt erzanî

Hev (heft) sala dê bid (bit) giranî

Xela dê rabid (rabit) ji nanî

Ew bi des (dest) nakevit kiryar e

Mîrê Misrê kelate

Bo Ûsiv dane xelate

Ba memleket û welat e

Hemiya bi des (dest) Ûsif spare

Go dê rakim Yaqûb dar e

Ew Ûsivî ji dil ve

Wî daxil dikir bi gul ve

Pe (bi) ûş (pûş) û pe (bi) simbil (sinbil) ve

Wî tijî kirin embare ([21])

Go wekî xela peyda bû

Mîrê Misrê pê fena bû

Ji dinyaê reha bû ([22])

Ew pê mirî derhal e

Go wekî xela gehîştê

Ew hindî çiya û deştin

Kulbe çû, ader nehîştin

Ew çi kulbeke dijwar e

Yûsivî dibêjid (t) darê embarê berdin

Ew Misrê di nanî werdin

Bila bêne ji dûre şehr e

Ew Ûsivî vê digote

Ew e’lafê (kayê) daxil firote

Haj weku kirrî we firote

Lê zêde ne kir êk pare

Zelîxaê hebîn (hebûn) duset (dused) xezîne tevave

Wê benî (xulam) avête li nave

Wê bar digirtin bi çav e

Wê ji bo Ûsivî tinare (dihinare)

Zelîxaê hebîn (hebûn) duset (dused) cêriyê çelek (çeleng)

Dused beniyê çavbelek

Zêr û malî ditê gelek

Wê ji bo Ûsivî tinare (dinare)

Zelîxaê hebîn duesd bedewî ti (di) xas e

Zêrbavê di zêrlibas e

Wê ji bo Ûsivî tinare (dinare)

Zelîxaê hebîn dused guharêd Heyderî

Bi zêrbavê di Kewderî

Sêsed rengiyê guhar e

Wê ji bo Ûsivî tinare (dinare)

Ew Zelîxaê tê ji wê re (ve)

Ew bi zêr û bi zehwer (cewher) be (ve)

Bo Ûsiv dane pêşkêş e

Ew Ûsivî vê dibête

Bila Zelîxaê ji wêrê qed ne ête

Ew bi kêr weca (rûya) min na ête

Bila ji kelhê biçit xware

Go her çi bo Zelîxaê dil danî

Ûsivî li te pêşîmanî

Ew zêra ditê pi (bi) tirar e ([23])

Go heçî bo Zelîxaê direw tikête (dikête)

Ew Ûsivî her te divête

Ew zêra pêda dirête

Zelîxaê peşîman e

Wê sîng û ejnû kutane

Sto (histo) bişkêtin gel diran e

Pare êk dor wî (wê) nemane

Go çi subeh yek (subeyek) sehar e

Ûsivî vê çê bi ref e

Digel refeke suwar e

Ew Zelîxaê şox û şeng e

Li rûya nema çi reng e

Çu (çi) ketî dehleke teng e

Li rûya Ûsivî jar e

Ûsivî hesbe (hespe) bezandin

Wî tol û tajî weşandin

Go diherê heçê pîs û mirar e

Zelîxaê awireg (k) davê

Tola wî suhtî wê gavê

Wê jê têt pêtî û nar e  (ar e, agir e)

Tola wî suhtî derhal e

Zelîxaê du senem bin çenga ma bûn

Herdu senemê xwe şikandin

Vêr (Zêr) yaqûdî jê firandin

Go şikilê wa qewî sahir e

Senem selîb in çi tişt in

Hemî mexlûq in li pişt in

Zelîxaê çu nehîştin

Wê tobe kir, îstîfar e (îstîxfar e)

Go sivî (Sêwî) lê dirand kiras e

Ew kirase ji pêr kiras e

Ew qesase ji pêş qesas e

Tole lê vekir derhal e

Ew Ûsivî vê dibête

Ev Zelîxaê çi divête

Go: Min husniya berê divête

De’wa bike ê Cebbar e

Da ciwan bibim weku her car e

Yûsivî dua’ kirî  ê Cebbar e

Zelîxa ciwan bû weku her car e

Ciwan weku çarde sal e

Ew vegerha çû li mal e

Got toz û neqş û niqar e

Ew pêk ve bûne hemyar e

Wê mehir kirî derhal e

Bira ê Ûsivî birsî (birçî) bûn

Li Kenaa’nê  dibêjin babê

Em mayî(n) bê ehl û e’yal e

Dexil des (dest) nakevît kiryar e

Babê dibêjit de deva binexînin

Weku deva nexandin

Bîna dexlî ji Misrê tê

Go Karwanek atî (hatî) ji Kenaa’n e

Ûsivî her dexil dane

Yûsivî dibêjid dê vekin

Keylê di barê Binyame kin

Lê veşêrin êkcar e

Yûsivî dibêjid hem keyle hem tiyar e

Xulame berdan li dû ve

We dizî kêla embar e

Em dê sehkin yekcar e

Heçî kêl derketî li bar e

Emê dê wî girin (bigirin) bîne mal e

Wekî vekirin bare

Kêl derket li barê Binyame

Binyame îna li hevsê (hebsê) kir

Bira hatin bi wa re

Hatin Yûsivî bi silav e

Li Binyame dikin pisyar e

Go: Bira ê me berde derhal e

Go: Ew xeşîm e hatî ji mal e

Em dê kirrîn pi (bi) kiryar e

Yûsivî dibêjid: Ez we nakim

Dizê min girtî derhal e

Yehûda dibêjid: Ez we nakim

Ez dê Misrê xerab kim

Dê berde da biçin mal e

Ûsive dibêjid: We bîr nayêt roja gorîn ([24])

Ez (û) hûn pêk ve hilborîn

Wez (We ez) avêtim bîra gurgorî(n)

Ez Ûsivê Salêv im

Bo xatira babê we tinêrim (dinêrim)

Ûsiv rabî (rabû) ji wê navê

Kirasê xwe êxistî da vê

Ji bo babê xwe hinare

Wextê ji wêrê çûne mal e

Çavêd babê sax bûn derhal e

Babî vê hatî ji pêş ve

Ewe jê diket pisyar e

Ew babî vê dibête

Ew bêhna Ûsivî ji we tête

Go: Babo, em hatî ji wê navê

Ûsivî kirasê xwe bo te hinare

Yaqûb bêhn kir kirasî

Çavê wî sax bûn derhal e

Yûsivî kaxes (kaxez) hinare

Ji bo baê hinare

Go: Babo, were rê ye

Yûsiv mîrê Misrê ye

Kaxez bo te hinare

Di malê bibin derhal e

Wan bar kirî ji Kenaa’nê

Ji Kenaa’nê hatin li xwar e

Yaqûb suwar kir e’yal e

Înade (anî) Misrê li mal e

Yûsiv hakimê Misrê bû

Û Yaqûbî hatî li bal e

Herduka silav kirî li êk e

Yaqûbî hatî li pêk e

Ew jig (jî) razî bûn êg (êk) car e

Xelas bû li êg (êk) car e.

Hatin Misrê êg (êk) car e

Heftê mirov bi hejmar e

Piçûk û mezin, tufal e

Li wê rûniştin li war e

Temam bûn şeş lig (li nig) hezar e

Rehmet li dêy babê guhdar e

Em di hem çûne li mal e.

[ …………………………] [Di vir de rêzek kêm bûye.]

– Carina  (Zuleyxe) hatiye nivisandin.

Mebest ji Yaqûb: Pêxember Yaqûb e

Mebest ji Binyamê: Binyamîn e

Di  Beytê da  hinde caran Ûsiv bi kar tê û hinde caran Yûsiv an Yûsif

– Di Beyta Üsif û Zelîxê de vir de şaşiyek heye,  pêxemberê bi zimanên sewal û ajal û firindan an dizanî Sulêman bû, ne Yaqûb bû

Di Qurana pîroz da Yûsif bi bihayekî erzan tê kirrîn.

Üdilkumar Bi erebî ye  (ûd = darik)  (kumar dibe qemer be bi wateya heyvê)

-Ji Beytê bi xwe diyar dibe, ku ev beyt di  sala 1006ê koçî (hicrî) da cara yekê hatiye gotinê an nivisandinê.


[1] ) Binyamîn birayê Yûsif e.

[2] ) Xorşîd ro ye, û nehar bi Erebî ye, bi wateya rojê ye

[3]) Rav: Nêçîr e.

[4] ) Kena’nî gelê Yaqûb e.

[5]Tang terek bû: Ava  wan nema

[6] ) Beyî bû: Bê zarok bû.

[7]) Basrê bajarekî li jêriya Iraqê ye.

[8]) Benî: Lawik

[9]) Mang: Mah, heyv

[10]) Gencîn: Malê weke pere û zêr û zîv.

[11]) Bi lewendiya te hukar bûme.

[12]) Bike ev kar e: Li gel min rakeve.

[13]) Nedame: Poşmanî

[14]) Ez tihê nîme: Ez vê carê ne şaş im.

[15]) Min hilnêre: Bi min re li gan keve.

[16]) Têz: Barod .

[17]) Binyê te ye, Tabiê‘ te ye

[18]) Zewlan: qeyd

[19]) Yêxsîr: Destefîr.

[20]) Kenare: Selibandin.

[21]) Embare: Xezneyên genimê

[22]) Reha bû: Azad bû.

[23]) Tirar: Sandiq û bawil.

[24]Roja gorîn: Roja berê, boriye.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s