Heme Teyar

Tîpguhastin: Cankurd

kurdistanicom@yahoo.de  |   DUSK, P. O. Box: 410 120 , D – 53023  Bonn
„Ev stran ji aliyê Albert Socin û Eugen Prym ve di sedsala Nozdehê de li Zaxo hatiye bihîstin û nivisandin û li Petersburgê/Rûsiya hatiye belavkirin“

Hêy…

Hemeteyar vê dibêjîd dayê,

Li min bike tegbîrê, rayê

Ez dê rabim, çime „biçime“ Bexdayê.

Go: Kurê min, Zibêr paşa xweş paşa ye

Zibêr birayê te ye

Ew hakimekî bi zorbe ye

Dê tu here, dilê te ye

Vê Hemeteyar tuyî delalî

Çenteyeg „çenteyek“ lee’l û mirarî

Bo wezîrî bike diyarî

Hemeteyar derketiye

Ji Amêdiyê bi xwar ketiye

Çenteyeg lee’l û miralî „mirarî“ vî biriye

Ji Amêdiyê suwar bûye

Li Navkurê peya bûye

Ji Navkurê suwar bûye

Li ava Zey derbaz bûye

Li Heblêrê „Hewlêrê“ peya bûye

Ji Heblêrê suwar bûye

Li konaxeke vê çûyî ye

Li gundekî peya bûye

Ji wî gundî suwar bûye

Sê konaxa “qonaxa’ vê çûyî ye

Li Kerkûkê suwar bûye

Sê konaxa vê çûyî ye

Li Bexdayê peya bûye

Qesta wezîrî kiriye

Ew diyarî bo wezîrî biriye

Kêfa wezîrî pê hatiye

Wezîrî vê dibête

Hemeteyar te kî divête?

Hemeteyar vê dibête

Min paşay ji te divête

Go ev wezîr e, xweş wezîr e

Ew paşay e, bê qusûr e

Bo Hemeteyar vê dabî „dabû“ semûr e

Go hatî mala Hedrîs e „Edrîs e“

Ew nav şûla qewî pîs e

Hemeteyar ser xwe bi bêrî kîs e

Hemeteyar vê rabûye

Wezîrî xilat kiriye

Kîse li ser xwe bibiriye

Ji Bexdayê derketiye

Ew hatî Karaçolanê

Kaxezek hinartî bo Xalid axa, mîrê Dobanê

Em dê kîne „keyne“ du mîranê

Hemeteyar xweş kelat e

Kaxez hinartin welat e

Bo eşîreta dane xilat e

Ji Karaçolanê “qereçolan ê” verê bûye

Li Kerkûkê peya bûye

Bi çehvê rojê ve hatiye

Li Heblêrê peya bûye

Ji Heblêrê derketiye

Li ava Zey derbaz bûye

Hemeteyar xwey kîn e

Kaxezê hinarte bo Behdîne

Hemeteyar xwey mekseb e

Ordî dêna girê Mihemmê Ereb e

Girê Mihemme Ereb e rûniştiye

Ordiya xwe vegirtiye

Kaxez Behdîna gerayiye

Ew Behdîna verê bûne

Ji Zêrbarê bi derketîne

Girê Mihemme Ereba suwar bûye

Hemeteyar çav bi kêl e „kil e“

Tu şeng e suwarî di kehêl e

Ordî di înadîne Simêlê

Li Simêlê ordî bûyîne

Çen „çend“ eskere vexundîne

Li Simêlê kom kirîne

Ji Simêlê suwar bûye

Li Asîhê peya bûye

Hemeteyar sing bi go ye

Xalid Axa dîlî çûye

Go em dê çîne „dê biçine“ ser Zaxo ye

Ew rabû subehî zû ye

Eskerê xwe rakiriye

Li ber Zaxoyê ordî bûye

Top dêna li Tirbê Ciho ye

Zaxoyê rabin subehî tîtave

Ordî dêna şikefta zav e

Şer kirî li pişta xendekê

Hedê Namirê pi „bi“ çavekê

Evro diçin tola Hesen Begê

Simo, Nêmir herd „herdu“ birane

Herduka şîrêt „şûrêd“ xwe kêşane

Evroke diçîn tola mîrê Şêxan e

Şer kirî li pira Mezin e

Dez „dest“ avêt şîrê „şûrê“ Sosên e

Evro diçin tola sayê mezin e

Şer kirî diwazde Milan e

Şêxa dane vêtkin şedîdan e „vê dikin li cedîdane!!“

Berwarî mandî amane „man remane“

Ha „hat“ Tetarê Nîrî „Nûrî“ ye

Dez „dest“ avêt şîrê „şûrê“ Misrî ye

Derbê ewwil temiriye

Hat sarimê „şûrê“ bi ciwanî

Tu çi şêreg „şêrek“ ji van şêran î

Ji hemiya vî desêlanî „dest hilanî“

Şêxa û dana „zana“ rabûne

Ew hemya bi xar çûne

Berwarî xelas kirîne

Nee’man Beg vegeriye

Suwareg „suwarek“ bi dîv „dûv“ ketiye

Şaşiga xwe avêtiye

Suwar li şaşigê peya bûye

Ew ji ber suwarî xelas bûye

Suwarê vê gihîştiye

Şêrî xwe avêtiye

Suwar li şîrî „şûrî“ bûye

Heta şîrê „şûrê“ xwe lê girtiye

Nee’man Beg zêde kiriye

Xencera xwe avêtiye

Li xencerê peya bûye

Heta vî xencerê standiye

Nee’man Begê zêde kiriye

Ji ber suwarî xelaz „xelas“ bûye

Şêxa dana „zana“ zivirîne

Ser ordiyê peya bûne

Namûsê xwe vê kirîne

Berwarî qut kirîne

Qubad paşa ji qesrê hatî xware

Bi gel xwe man çen „çend“ suware

Çû bin xîvetê Hemeteyar e

Go: Me sulh e, me hîvî ye ev care

Qubad paşa vehatiye

Bin xîvetê peya bûye

Hîvî ji Ehmed paşa bûye

Qise li ser xwe bibiriye „biriye“

Ehmet paşa vê rabûye

Ji ber Zaxoyê ve çûye

Eskerê xwe vî biriye

Ew li Akrê peya bûye

Derba vî zêde kiriye

Qîzê di wezîrî vê dayiye

Ew hemiyê sulh kirîne

Zibêr paşa paşayê Behdîna

Hemî hakimê razî kiriye

Kelha Amêdiyê rûniştiye

Hukmet li hemî Behdîna kiriye

Go : Hatî careg „carek“ ji cara

Vê tşimbîne „dişibîne“ belgêd dara

Ez hatim ji wê ve

Rehmet li dê babe guhdara…     

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s